Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych „Wykorzystanie modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych”

Drukuj
Opublikowano: 27 czerwca 2017
Wpisany przez: Małgorzata Dybka

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy i Pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych

Poniżej publikujemy, zatwierdzoną przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie – realizatora projektu, listę osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych dotyczącym wykorzystania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych z obszaru emocjonalno-społecznego TROS-KA oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Zgłoszenia osób zainteresowanych szkoleniem, które nie zakwalifikowały się umieszczone zostały na listach rezerwowych.

Szczegółowe informacje, terminy szkoleń oraz miejsca zostaną wskazane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji najpóźniej we wrześniu 2017r.

UWAGA WAŻNE!

Warunkiem udziału w szkoleniu jest pobranie, wydrukowanie, wypełnienie, podpisanie i odesłanie najpóźniej do końca lipca 2017 r. oświadczenia uczestnika projektu na adres korespondencyjny ORE – ul. Polna 46a, 00-644 Warszawa z dopiskiem „ZDPP oświadczenie”.

Załącznik – lista osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014