Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Konferencja naukowo - metodyczna „Odpowiedzialni za wychowanie”.

Drukuj
Opublikowano: 15 marca 2017
Wpisany przez: Karolina Noga

Zapraszamy do udziału w Konferencji.

Czytaj więcej...

Rekrutacja koordynatorów regionalnych do projektu „Wielojęzyczna i wielokulturowa szkoła. Wartość w dialogu w edukacji wielo/miedzykulturowej”.

Drukuj
Opublikowano: 13 marca 2017
Wpisany przez: Karolina Noga

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli - konsultantów, specjalistów, doradców metodycznych placówek doskonalenia nauczycieli do współpracy w ramach projektu.

Czytaj więcej...

III ogólnopolska edycja programu edukacyjnego „Finansoaktywni. Misja: Uczciwie płacę podatki”.

Drukuj
Opublikowano: 10 marca 2017
Wpisany przez: Karolina Noga

Zapraszamy uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych do udziału w programie.

Czytaj więcej...

„Mistrzowie CHEMII”.

Drukuj
Opublikowano: 10 marca 2017
Wpisany przez: Karolina Noga

Zapraszamy szczególnie uzdolnionych absolwentów gimnazjów do udziału w Programie.

Czytaj więcej...

”Szkoła dla innowatora”.

Drukuj
Opublikowano: 10 marca 2017
Wpisany przez: Karolina Noga

Zapraszamy wszystkich nauczycieli do udziału w ankiecie.

Czytaj więcej...

„Gimnazjada strzelecka”

Drukuj
Opublikowano: 08 marca 2017
Wpisany przez: Romuald Florczak

W dniu 13 marca 2017 r. w godz. 9.00- 15.00 na strzelnicy Bractwa Strzeleckiego w Głogówku odbędzie się finał IX Wojewódzkiej Gimnazjady Strzeleckiej-2017, której jednym ze wspólorganizatorów jest Kuratorium Oświaty w Opolu.

Czytaj więcej...

Rekrutacja do XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Drukuj
Opublikowano: 08 marca 2017
Wpisany przez: Karolina Noga

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w sesji.

Czytaj więcej...

Ośrodek Rozwoju Edukacji placówka MEN zaprasza na letnie stypendia w Belgii

Drukuj
Opublikowano: 22 lutego 2017
Wpisany przez: Natalia Obrocka

Serdecznie zapraszamy romanistów do przesyłania zgłoszeń na letnie stypendia na Uniwersytecie w Louvain-la-Neuve w Belgii.

Czytaj więcej...

„E-mobilność w mojej gminie. Wizja roku 2030”.

Drukuj
Opublikowano: 21 lutego 2017
Wpisany przez: Karolina Noga

Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu elektrycznym i energetycznym do udziału w Konkursie.

Czytaj więcej...

„EGZAMIN Praktycznie. Bez Problemu”. Konferencja i panel dyskusyjny dla nauczycieli i prowadzących kursy przygotowawcze na Akademię Sztuk Pięknych.

Drukuj
Opublikowano: 21 lutego 2017
Wpisany przez: Karolina Noga

Zapraszamy nauczycieli i prowadzących kursy przygotowawcze na ASP do udziału w bezpłatnej konferencji i panelu dyskusyjnym.

Czytaj więcej...

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014