Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

II Kongres Edukacja i Rozwój

Drukuj
Opublikowano: 16 października 2015
Wpisany przez: Teodozja Świderska

II Kongres Edukacja i Rozwój odbędzie się 22-23.10.2015 w Centrum Olimpijskim w Warszawie

II Kongres Edukacja i Rozwój będzie spotkaniem branżowym mającym na celu integrację środowisk wokół najważniejszych zagadnień związanych z tworzeniem odpowiednich warunków do wszechstronnego rozwoju jednostek i społeczeństwa oraz wymianę doświadczeń w zakresie rozwiązań organizacyjnych, technologicznych  i prawnych podnoszących jakość edukacji. Kongres został objęty patronatem honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Udział w Kongresie potwierdzili goście specjalni:

Joanna Kluzik–Rostkowska – Minister Edukacji Narodowej

Tadeusz Sławecki – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej

dr Jürgen Hogeforster – Przewodniczący Parlamentu Hanzeatyckiego

Ideą przewodnią II Kongresu Edukacja i Rozwój jest budowa innowacyjnych środowisk uczenia się poprzez kształtowanie warunków do pozytywnych motywacji w ukierunkowaniu na zdobywanie wiedzy, wykorzystanie różnorodnych form zabawy i praktyki dla podnoszenia efektywności uczenia się oraz dzielenie się doświadczeniami w zakresie rozwiązań organizacyjnych, technologicznych i prawnych dla podnoszenia jakości edukacji.   

Szczegóły organizacyjne, w tym program Kongresu, znajdują się na stronie internetowej: www.http://kongres-edukacja.pl/

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014