Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

W dniu 15 października br. Polska Rada Resuscytacji z siedzibą w Krakowie opublikowała Podsumowanie kluczowych zmian w Wytycznych resuscytacji 2015 ERC. Read More W dniu dzisiejszym publikowane są Wytyczne resuscytacji 2015 Europejskiej Rady Re

Drukuj
Opublikowano: 16 października 2015
Wpisany przez: Teodozja Świderska

Program uzyskał honorowy patronat Ministra Edukacji Narodowej oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji - adresowany jest do szkół gimnazjalnych.

Celem głównym Programu jest poprawa stanu zdrowia dzieci 13-letnich poprzez zmniejszenie ryzyka wystąpienia cukrzycy oraz innych chorób cywilizacyjnych.
Celami szczegółowymi zaplanowanymi do osiągnięcia w szkołach są: zwiększenie zaangażowania środowiska szkół gimnazjalnych w promocję zdrowego stylu życia i profilaktykę chorób cywilizacyjnych oraz zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie pełnienia przez nich roli promotorów zdrowia.  Działaniem służącym realizacji celów jest wdrożenie w szkołach gimnazjalnych lekcji multimedialnych.

Więcej informacji w załączniku.

Lekcje multimedialne PoZdro

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014