Seminarium dla dyrektorów szkół SSIRO

Drukuj
Opublikowano: 23 czerwca 2016
Wpisany przez: Teodozja Świderska

Opolski Kurator Oświaty uczestniczył w dwudniowym seminarium szkoleniowym Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego. 

„Miejsce szkoły w środowisku lokalnym. Uwarunkowania kulturowe, regionalne i historyczne” – to tematyka szkolenia, które odbyło się w dniach 17-18 czerwca 2016 r. w Brzegu, Kościerzycach i Czepielowicach. Seminarium skierowane do dyrektorów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego. W programie dwudniowego seminarium, które odbywało się kolejno: w PG w Kościerzycach, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Czepielowicach oraz PG nr 3 w Brzegu uwzględniono zagadnienia: „Propagowanie idei ruchu olimpijskiego w procesie wychowawczym”; „Edukacja teatralna dzieci w wieku przedszkolny jako element oddziaływań środowiskowych”; „Patron szkoły elementem łączącym edukację ze środowiskiem lokalnym” ; „Promocja aktywności muzycznej i wolontariackiej uczniów, oparta na współpracy wielu środowisk działających na rzecz edukacji” oraz panel kończący seminarium na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu – nawiązujący do edukacji muzealnej - „Inni budują dla nas, my dla potomności – tradycje jako czynnik integrujący społeczność lokalną”