Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2016-2017

Drukuj
Opublikowano: 05 września 2016
Wpisany przez: Teodozja Świderska

Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2016-2017 odbyła się w Zespole Szkół w Oleśnie.

Uroczystość oficjalną poprzedziło spotkanie upamiętniające wybuch II wojny św. i złożenie kwiatów pod Pomnikiem Lotników Polskich na Cmentarzu Komunalnym w Oleśnie oraz msza św. w intencji uczniów i nauczycieli w kościele parafialnym p.w. Bożego Ciała w Oleśnie, celebrowana przez Biskupa Diecezji Opolskiej – Andrzeja Czaję, który skierował wiele ciepłych i mądrym słów do uczniów, nauczycieli i władz samorządowych.
W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych i oświatowych, m.in. Wojewoda Opolski - Adrian Czubak;
Opolski Kurator Oświaty – Michał Siek wraz z Opolskim Wicekuratorem Oświaty – Arturem Zapałą; Wicestarosta Oleski – Roland Fabianek; Biskup Diecezji Opolskiej – Andrzej Czaja, licznie zaproszeni goście oraz nauczyciele i młodzież szkolna. Następna część uroczystości odbyła się w budynku szkoły, gdzie miały miejsce kolejne wystąpienia okolicznościowe. Po oficjalnych wystąpieniach uroczystości szkolne rozpoczęły się od złożenia ślubowania przez uczniów reprezentujących klasy pierwsze ZS w Oleśnie.

W części artystycznej udział wzięła młodzież i absolwenci Zespołu Szkół w Oleśnie. Uroczystościom sprzyjała słoneczna pogoda - przebiegały w ciepłej atmosferze – oby rozpoczęty właśnie rok szkolny 2016-17 okazał się także dobrym i przyjaznym dla wszystkich uczniów, nauczycieli, rodziców oraz wszystkich sympatyków polskiej oświaty.

 

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014