Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Weryfikacja naliczonej dotacji na stypendia i zasiłki szkolne od września do grudnia 2016 r.

Drukuj
Opublikowano: 12 września 2016
Wpisany przez: Dorota Stasiowska

Szanowni Państwo

Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie

województwa opolskiego

W związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 08 września 2016 r. znak DWKI-SPR.419.52.2016.CZ. dotyczącym wstępnego podziału środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych od września do grudnia 2016 r. dla województwa opolskiego proszę o dokonanie weryfikacji naliczonej dotacji do realnego zapotrzebowania gminy na stypendia i zasiłki szkolne od września do grudnia 2016 r. 

 Załączniki:

Dok. PDF :Propozycja planu naliczonego przez MEN na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie wrzesień - grudzień 2016

Dok. Word :załącznik do pisma WF.3122.18.2016 _weryfikacji planu na stypendia i zasiłki szkolne wrzesień – grudzień 2016

Opolski

Wicekurator Oświaty

Artur Zapała

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014