Kampania społeczna pt. „Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina”.

Drukuj
Opublikowano: 24 października 2016
Wpisany przez: Joanna Wnuk

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi przez Rzecznika Praw Pacjenta w ramach kolejnej edycji kampanii społecznej pt.: „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina”.

Elementy kampanii zostały podzielone na 3 odcinki:

  1. odcinek 1 opowiada o prawie pacjenta do informacji oraz prawie pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych;
  2. odcinek 2 o prawie pacjenta do intymności i godności oraz prawie pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego;
  3. odcinek 3 o prawie pacjenta do dokumentacji medycznej.

Wszystkie elementy kampanii oraz spoty internetowe można obejrzeć na stronie internetowej Biura Rzecznika Praw Pacjenta