Zakończyły się spotkania w powiatach Wojewody Opolskiego oraz Opolskiego Kuratora Oświaty z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego

Drukuj
Opublikowano: 01 grudnia 2016
Wpisany przez: Teodozja Świderska

01Dzisiejsze (1.12.2016 r.) spotkanie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich zakończyło pierwszą turę spotkań Wojewody Opolskiego – Adriana Czubaka oraz Opolskiego Kuratora Oświaty - Michała Sieka – z przedstawicielami wszystkich powiatów naszego województwa oraz m. Opola.

Tematyka spotkań wiązała się z planowaną reformą oświaty. W czasie spotkań zgłaszane były różne wątpliwości, obawy czy też konkretne pytania dotyczące wdrażanej reformy oświaty, szczególnie planowanych zmian organizacyjnych wynikających z likwidacji gimnazjów. Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu, w bannerze pn. Dobra Szkoła - reforma edukacji został umieszczony zestaw najczęściej zadawanych pytań przez przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego wraz odpowiedziami na nie. Opolski Kurator Oświaty a także Wojewoda Opolski nadal będą wspierać i w miarę własnych kompetencji wyjaśniać lub pośredniczyć w rozwiazywaniu wyjątkowych kwestii związanych z praktycznym wdrażaniem reformy.

Już od 2 grudnia b.r. rozpoczynają się z kolei spotkania Opolskiego Kuratora Oświaty z udziałem Wojewody Opolskiego - także we wszystkich powiatach naszego województwa – z dyrektorami szkół, nauczycielami i rodzicami. Harmonogram tych spotkań udostępniony jest na naszej stronie internetowej w ww. bannerze. W spotkaniach tych uczestniczyć będą także wizytatorzy, którzy mają w nadzorze pedagogicznym szkoły/placówki określonego etapu edukacyjnego w gminach danego powiatu i którzy w ramach nadzoru pedagogicznego będą wspierać dyrektorów lub pośredniczyć w sytuacjach wymagających niestandardowych rozstrzygnięć w związku z wprowadzaną reformą systemu oświaty. W powyższym celu Opolski Kurator Oświaty powołał także Zespół ds. wdrażania reformy oświaty. Wykaz osób wchodzących w skład zespołu (z ich danymi teleadresowymi), do których można zwracać się z pytaniami. Wykaz dostępny jest także na stronie głównej opolskiego kuratorium bannerze - Dobra Szkoła - reforma edukacji.