Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Konferencja metodyczna „Razem bezpieczniej – przeciwdziałanie patologiom społecznym”.

Drukuj
Opublikowano: 02 grudnia 2016
Wpisany przez: Joanna Wnuk

Starostwo Powiatowe w Prudniku i Komenda Powiatowa Policji w Prudniku byli organizatorami ww. konferencji w dniu 23 listopada 2016 r.

Przedsięwzięcie zostało zainicjowane przez Przewodniczącego Komisji Edukacji i Bezpieczeństwa Publicznego Ryszarda Kwiatkowskiego w celu wzrostu świadomości społecznej na temat wpływu narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych na funkcjonowanie organizmu ludzkiego.

Uczestnikami konferencji byli: Opolski Wicekurator Oświaty – Artur Zapała, Wicestarosta – Krzysztof Barwiniec, Burmistrz Prudnika – Franciszek Fejdych, Komendant Powiatowy Policji w Prudniku – podinsp. Przemysław Ilnicki, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Prudniku – podinsp.. Krzysztof Urban, Zastępca Komendanta PSP w Prudniku bryg. Tomasz Protaś, funkcjonariusze Komend Powiatowych Policji i PSP w Prudniku oraz Aresztu Śledczego w Prudniku, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Prudniku, Sądu Rejonowego w Prudniku, jednostek organizacyjnych samorządów terytorialnych, terapeuci, wychowawcy, trenerzy sportowi, psychologowie, pedagodzy, personel medyczny, kuratorzy sądowi oraz specjaliści zajmujący się przeciwdziałaniem zagrożeniom społecznym oraz profilaktyka wśród dzieci i młodzieży.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach partnerskiego projektu „ RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego”.

 

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014