Uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Drukuj
Opublikowano: 19 grudnia 2016
Wpisany przez: Teodozja Świderska

medale 12 2016 0119 grudnia 2016r. w Sali Herbowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Opolski Kurator Oświaty - Michał Siek wraz z wicekuratorem – Arturem Zapałą wręczyli je – 89 nauczycielom naszego województwa, którzy właśnie zakończyli ten etap rozwoju zawodowego.

Gratulując wszystkim przybyłym uzyskania tak ważnego stopnia awansu zawodowego - Michał Siek życzył nauczycielom dalszych sukcesów, a także, by poczucie satysfakcji z własnego rozwoju zawodowego oraz dobrze wykonywanych obowiązków spotykało się zawsze ze społeczną akceptacją w ich środowiskach szkolnych.

         Podczas dzisiejszej uroczystości wręczono także odznaczenia państwowe i resortowe nauczycielom naszego województwa. Wojewoda Opolski - Adrian Czubak w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wręczył 11 Medali Złotych za Długoletnią Służbę, 12 Medali Srebrnych za Długoletnią Służbę i 4 Medale Br azowe za Długoletnią Służbę. Pan Michał Siek Opolski Kurator Oświaty, w imieniu Ministra Edukacji Narodowej, wręczył 11 Medali Komisji Edukacji Narodowej