Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Konferencja prasowa z udziałem Opolskiego Kuratora Oświaty

Drukuj
Opublikowano: 24 stycznia 2017
Wpisany przez: Teodozja Świderska

min 20170120130306 dsc-089620 stycznia 2017 r. w Urzędzie Wojewódzkim odbyła się,  zorganizowana przez biuro prasowe WO - konferencja prasowa z udziałem Jerzego Naszkiewicza – Dyrektora Gabinetu Wojewody. W spotkaniu, obok Opolskiego Kuratora Oświaty - Michała Sieka, uczestniczył Opolski Wicekurator Oświaty - Artur Zapała oraz przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Opolu, którzy weszli w skład Zespołu ds. wdrażania reformy.

Kurator przedstawił nazwiska koordynatorów ds. wdrażania reformy w MEN i opolskim kuratorium oraz obecnych na konferencji członków ww. Zespołu. Kurator w czasie spotkania przekazał najważniejsze informacje dotyczące wdrażanej reformy, ze wskazaniem aktualnego jej etapu (tj. trwających konsultacji z JST w sprawie ustalania sieci w związku z nowym ustrojem szkolnym), łącznie z informacjami statystycznymi dotyczącymi liczby spotkań i ich częstotliwości w ostatnim okresie. Poinformował też, jakie możliwości rozwiązań określa w tym zakresie ustawa Prawo oświatowe.

           Na spotkanie przybyli reprezentanci wszystkich głównych mediów z Opola i regionu. Najczęściej zadawane pytania dotyczyły konkretnych decyzji podejmowanych w określonych gminach. Jednoznaczne odpowiedzi nie mogły paść w sytuacji wciąż trwających uzgodnień i poszukiwania optymalnych rozwiązań. Dopiero ostateczne koncepcje nowej organizacji sieci w postaci podjętych uchwał będzie opiniował kurator.

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014