Badania przesiewowe słuchu u dzieci ze szkół położonych w gminach wiejskich.

Drukuj
Opublikowano: 26 stycznia 2017
Wpisany przez: Monika Pawlicka

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2016/2017 realizowany jest kolejny „Program badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych położonych w gminach wiejskich”.

Realizacja bezpłatnych i dobrowolnych badań przesiewowych słuchu na terenie woj. opolskiego zaplanowana jest w okresie od marca do czerwca 2017 roku. W wyznaczonych terminach (uzgodnionych z dyrekcjami placówek) na terenie szkół będą przebywać osoby wykonujące badania, tzw. „badacze". Ich zadaniem będzie wykonanie badań przesiewowych słuchu u dzieci, których rodzice/opiekunowie wyrażą na nie pisemną zgodę. Audiometryczne badania przesiewowe słuchu są bezpłatne i nieinwazyjne.

Informacje o programie będą dostępne na stronie Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek-Człowiekowi" http://www.sponin.org.pl oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego www.krus.gov.pl