Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2016/2017

Drukuj
Opublikowano: 02 lutego 2017
Wpisany przez: Marek Wąsowski

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

województwa opolskiego

Minister Edukacji Narodowej ustalił na rok szkolny 2016/2017 następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa.

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2016/2017