Konferencja prasowa Opolskiego Kuratora Oświaty w Kędzierzynie - Koźlu

Drukuj
Opublikowano: 03 marca 2017
Wpisany przez: Teodozja Świderska

DSC 01023 marca 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu odbyła się konferencja prasowa Opolskiego Kuratora Oświaty – Michała Sieka, której celem było przekazanie mediom aktualnych informacji na temat reformy oświaty, w tym kwestii opiniowania tzw. uchwał projektowych dotyczących nowej organizacji sieci szkolnej w województwie opolskim. W dzisiejszym spotkaniu z mediami uczestniczyła Starosta Powiatu Kędzierzyn – Koźle – Małgorzata Tudaj; Wicestarosta - Józef Gisman; Zastępca Prezydenta ds. Oświatowych i Społeczno-Gospodarczych - Wojciech Jagiełło; Kierownik Wydziału Oświaty – Aurelia Stępień oraz szef sekcji Regionalnej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" – Piotr Pakosz. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Opolu.

Starosta Powiatu - Małgorzata Tudaj poinformowała zebranych o zaplanowanej sieci szkół prowadzonych przez powiat kędzierzyńsko – kozielski, kierunkach kształcenia, w tym prognozowanych liczbach uczniów i oddziałów. Z kolei Wojciech Jagiełło krótko omówił przyjęte rozwiązania projektowe dotyczące sieci szkół/placówek miasta i gminy Kędzierzyn – Koźle. Opolski kurator podsumował aktualny etap wdrażania reformy. Poinformował o nadal trwających spotkaniach z JST, rodzicami, nauczycielami, w tym o istotnym merytorycznie spotkaniu z przedstawicielami władz samorządowych całego województwa, które odbyło się 28 lutego br. w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu. Opolski Kurator Oświaty - Michał Siek odniósł się także do niektórych informacji medialnych, przypisujących kuratorowi oświaty nadmierne kompetencje w kwestii projektowania sieci szkół. Przewodniczący - Piotr Pakosz w swojej wypowiedzi podkreślił, iż związek NSZZ „Solidarność” uczestniczy w negocjacjach i w różnych formach dialogu. W kolejnej części Opolski Kurator Oświaty odpowiadał na pytania dziennikarzy.