Sprawozdanie z udziału szkół województwa opolskiego w upamiętnieniu „Marszów Śmierci” w ramach akcji „Przywrócić naszej pamięci”.

Drukuj
Opublikowano: 06 marca 2017
Wpisany przez: Monika Pawlicka

Upamiętnianie rocznic ważnych wydarzeń historycznych w różnych miejscach województwa opolskiego jest kluczowym zadaniem w ramach krzewienia kultury patriotycznej i rozwijania świadomości historycznej szczególnie wśród młodego pokolenia.

W tym roku podjęto inicjatywę upamiętnienia m.in. więźniów pomordowanych w trakcie „Marszów śmierci”, które od 17 do 21 stycznia 1945 r. przechodziły przez Opolszczyznę. Na zaproszenie Pana Michała Sieka Opolskiego Kuratora Oświaty do upamiętnienia tych wydarzeń odpowiedziało 26 szkół z województwa opolskiego, które przesłały zdjęcia i opracowania ze sposobu uczczenia tragicznych wydarzeń w swoich szkołach. Zostały one przedstawione w opracowanym sprawozdaniu.

sprawozdanie