Zaproszenie do udziału w Konkursie o „Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji”.

Drukuj
Opublikowano: 17 maja 2017
Wpisany przez: Monika Pawlicka

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Przedszkoli, Szkół i Placówek Oświatowych,

Świętokrzyski Kurator Oświaty serdecznie zaprasza Państwa do udziału w Ogólnopolskim Konkursie o „Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji”.

Celem przedsięwzięcia jest uhonorowanie szkół i placówek, w których pracujący w nich nauczyciele wyróżniają się swoim warsztatem pracy poprzez wykorzystywanie w swojej codziennej praktyce nowych rozwiązań technologicznych, innowacyjnych metod i programów nauczania, czego efektem jest rozbudzanie u dzieci i młodzieży ich kreatywności, pasji i zainteresowań.

Honorowy patronat nad realizowaną inicjatywą objęła Minister Edukacji Narodowej – Pani Anna Zalewska.

W pierwszym etapie Konkursu, w terminie do 15 czerwca 2017 r., szkoły/placówki przesyłają zgłoszenia konkursowe na adres: Kuratorium Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-284 Opole. Materiały należy przygotować w wersji papierowej oraz na nośniku pamięci zewnętrznej (płyta CD lub pendrive).

Opolski Kurator Oświaty nominuje 20 placówek z województwa, po 5 w danej kategorii:

Nominacje oraz zgłoszenia konkursowe w terminie do 15 lipca 2017 r. przekazane zostają do dalszej oceny przez Komisję Konkursową. Komisja Konkursowa wyłania 64 (po 4 z każdego województwa) szkoły/placówki zasługujące na tytuł „Mistrza Nowoczesnej Edukacji”. Dodatkowo przyznane zostaną 2 nagrody i 8 wyróżnień specjalnych.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej Gali Nagrody Laur Nowoczesnej Edukacji w dniu 24 listopada 2017 r., podczas II Europejskiego Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji i Nauce oraz II Salonu Technologii i Wyposażenia dla Edukacji w Targach Kielce.

Z ramienia Kuratorium Oświaty w Opolu koordynatorami przedsięwzięcia są:

W załączeniu do pobrania: regulamin, załącznik nr 1 i instrukcja.

http://phavi.targikielce.pl/at/attachments/2017/0425/regulamin-konkursu.pdf

http://phavi.targikielce.pl/at/attachments/2017/0425/zalacznik-nr-1-do-regulaminu.docx

http://phavi.targikielce.pl/at/attachments/2017/0425/instrukcja-dla-placowek.pdf