Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Wojewódzka uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Drukuj
Opublikowano: 14 października 2015
Wpisany przez: Teodozja Świderska

DSC 8047W przeddzień Święta Edukacji Narodowej odbyła się wojewódzka uroczystość z tej okazji. Uczestniczyli w niej m.in.: Wojewoda oraz Wicewojewoda Opolski, Opolski Kurator Oświaty oraz Wicekurator, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego WO, Miasta Opola, parlamentarzyści naszego województwa, przedstawiciele instytucji i środowisk oświatowych, kościelnych, związków zawodowych, dyrektorzy szkół, nauczyciele…
W trakcie  uroczystości zostały wręczone odznaczenia państwowe.

Czytaj więcej...

Dzień Edukacji Narodowej

Drukuj
Opublikowano: 12 października 2015
Wpisany przez: Teodozja Świderska

Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy Oświaty 

Szanowni Państwo,

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam Państwu najserdeczniejsze życzenia sukcesów zawodowych i osobistych oraz satysfakcji z pełnionej misji.

Świąteczna okoliczność sprzyja przypomnieniu Waszej doniosłej roli w życiu młodych ludzi. Za trud związany z przewodnictwem i troskliwym wsparciem w poznawaniu świata, odkrywaniu własnych możliwości i talentów swych wychowanków należą się Państwu wyrazy szacunku i uznania.

Niech poczucie dobrze spełnionej misji dodaje Państwu energii i zapału do dalszych działań a szacunek i uznanie uczniów największym podziękowaniem.

Wyrazy wdzięczności kieruję do wszystkich sympatyków opolskiej oświaty, przedstawicieli społeczności lokalnych, uczelni wyższych, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i wszystkich tych środowisk, które rozumieją, wspierają i podejmują wyzwania dla budowania nowoczesnej oferty edukacyjnej Opolszczyzny.

Wszystkim Państwu życzę radości i entuzjazmu w dążeniu do wytyczonych celów, satysfakcji z sukcesów oraz wiele zdrowia i osobistego szczęścia.

 

Halina Bilik
Opolski Kurator Oświaty

Sesja z udziałem młodzieżowych posłów SDiM 2015 - pn. Przestrzenie dialogu młodych Polaków

Drukuj
Opublikowano: 07 października 2015
Wpisany przez: Teodozja Świderska

sdim 2015 3Podejmując majową inicjatywę Wojewody Opolskiego (wyartykułowaną na spotkaniu 25.05.br. z posłami i posłankami na XXI sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży 2015) Kuratorium Oświaty w Opolu wraz gospodarzami Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr II w Opolu zorganizowało sesję pn. „Przestrzenie dialogu młodych Polaków”.

Czytaj więcej...

Wojewódzka konferencja pt. „Prozdrowotne aspekty edukacji - profilaktyka zdrowia i żywienia dzieci i młodzieży”.

Drukuj
Opublikowano: 30 września 2015
Wpisany przez: Marek Wąsowski

slajd tytułowy konferencja 28-09-2015W dniu 28 września 2015 r. w siedzibie Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu odbyła się wojewódzka konferencja poświęcona profilaktyce zdrowia i żywienia dzieci i młodzieży połączona z inauguracją kolejnej edycji Programu Przeciwdziałania Wadom Postawy Ciała u Dzieci i Młodzieży w Województwie Opolskim.

Czytaj więcej...

Stypendia i zasiłki szkolne - wrzesień - grudzień 2015. Weryfikacja planu

Drukuj
Opublikowano: 16 września 2015
Wpisany przez: Dorota Stasiowska

Szanowni Państwo

Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie województwa opolskiego

W związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 15 września 2015 r. znak DAP-SPR.419.180.2015.CZ dotyczącym wstępnego podziału środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych od września do grudnia 2015 r. dla województwa opolskiego proszę o weryfikację naliczonej dotacji do realnego zapotrzebowania gminy na środki na stypendia i zasiłki szkolne do końca 2015 r.

Czytaj więcej...

Wojewódzka konferencja pt. „Prozdrowotne aspekty edukacji - profilaktyka zdrowia i żywienia dzieci i młodzieży”.

Drukuj
Opublikowano: 14 września 2015
Wpisany przez: Marek Wąsowski

Szanowni Państwo

Dyrektorzy, Nauczyciele

Pielęgniarki szkolne

Szkolni koordynatorzy Programu Przeciwdziałania Wadom Postawy Ciała u Dzieci i Młodzieży

Szkół i placówek województwa opolskiego.

Opolski Kurator Oświaty zaprasza Państwa serdecznie na wojewódzką konferencję pt. „Prozdrowotne aspekty edukacji - profilaktyka zdrowia i żywienia dzieci i młodzieży”, która odbędzie się 28 września 2015 r. w godzinach: 10.00 – 14.00 w auli Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu, ul. Katowicka 68. 

Czytaj więcej...

Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2015/2016 w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu

Drukuj
Opublikowano: 01 września 2015
Wpisany przez: Teodozja Świderska

inaguracja 2015 16 1Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2015/2016 odbyła się w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu. Uroczystość oficjalną poprzedziła msza św. w intencji uczniów i nauczycieli w Kościele Parafialnym, celebrowana przez biskupa Rudolfa Pierskałę, który skierował wiele ciepłych i mądrych słów do uczniów, nauczycieli, władz samorządowych. Uroczystości oficjalne rozpoczęły się na Rynku Koźle, z udziałem uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej, którzy złożyli uroczyste ślubowanie.

Czytaj więcej...

Życzenia Opolskiego Kuratora Oświaty na nowy rok szkolny 2015/16

Drukuj
Opublikowano: 28 sierpnia 2015
Wpisany przez: Teodozja Świderska

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie, Rodzice,
Pracownicy Oświaty,

Przedstawiciele Organów Prowadzących

Już wkrótce zabrzmi pierwszy dzwonek rozpoczynający nowy rok szkolny 2015/2016. Zapewne wkraczacie weń Państwo z nowymi marzeniami, nadziejami  i  planami. W imieniu własnym i swoich współpracowników z Kuratorium Oświaty w Opolu, chciałabym dołączyć do nich nasze życzenia.

Życzymy Państwu wytrwałości i odwagi w kształtowaniu młodych serc i umysłów, wskazywaniu wychowankom właściwych ścieżek. Każdy nadchodzący rok szkolny jest okresem nowych wyzwań - oby okazał się też rokiem pomyślnej współpracy, wzajemnej życzliwości oraz licznych sukcesów we wszelkich działaniach.

Niech podejmowany trud stanie się źródłem Waszego zadowolenia oraz radości.

                                                                                                                  Halina Bilik

                                                                                   Opolski Kurator Oświaty

List Rzecznika Praw Dziecka na rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

Wyprawka szkolna 2015 - warunki przyznawania pomocy uczniom w Rządowym programie pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

Drukuj
Opublikowano: 19 sierpnia 2015
Wpisany przez: Dorota Stasiowska

Szanowni Państwo

Przesyłamy w załączeniu do wiadomości i stosowania pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r.

Czytaj więcej...

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014