Wzór sprawozdania koncowego z realizacji Rządowego programu „Bezpieczna+”.

Drukuj
Opublikowano: 14 grudnia 2015
Wpisany przez: Marek Wąsowski

W załączeniu publikujemy wzór sprawozdania końcowego Organu prowadzącego szkołę z realizacji zadań w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”, w województwie opolskim w roku 2015.

Sprawozdanie finansowe powinno zostać sporządzone przez Organ prowadzący szkołę i dostarczone w terminie do 15 stycznia 2016 r. do Kuratorium Oświaty w Opolu (decyduje data wpływu do kancelarii Kuratorium Oświaty w Opolu).

Wzór sprawozdania realizator B+ 2015 opolskie