Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Wojewódzki Punkt Konsultacyjny programu "Cyfrowa Szkoła"

Drukuj
Opublikowano: 19 lipca 2012
Wpisany przez: Piotr Łaba

Wojewódzki Punkt Konsultacyjny Rządowego programu "Cyfrowa Szkoła"

Osoby do kontaktu:

1. Małgorzata Karpa tel. 774524271, fax. 774524564, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
2. Joanna Kumor tel. 774524271, fax. 774524564, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Dokumenty do pobrania (wnioski i załączniki):

1. Komplet dokumentów - plik zip
2. Wniosek organu prowadzącego szkołę do Wojewody Opolskiego
3. Wniosek dyrektora szkoły do organu prowadzącego
4. Oświadczenie organu prowadzącego o zabezpieczeniu środków finansowych na pokrycie wkładu własnego
5. Zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie finansowe ramach Rządowego programu "Cyfrowa szkoła" (zał. nr 1 do wniosku organu prowadzącego do wojewody)
6. Oficjalna strona programu: http://www.cyfrowaszkola.men.gov.pl/

„Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła"

Drukuj
Opublikowano: 19 lipca 2012
Wpisany przez: Piotr Łaba

Rada Ministrów podjęła w dniu 3 kwietnia uchwałę w sprawie „Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła" oraz wydała rozporządzenie w sprawie warunków, form i trybu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - dokumenty przedłożone przez ministra edukacji narodowej.

Czytaj więcej...

Program pilotażowy "Cyfrowa Szkoła"

Drukuj
Opublikowano: 19 lipca 2012
Wpisany przez: Piotr Łaba

Dyrektorzy Szkół Podstwowych
Województwa Opolskiego


W związku z prowadzonymi przygotowaniami do realizacji rządowego programu rozwoju kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych "Cyfrowa Szkoła" zachęcam Państwa Dyrektorów do zapoznania się z projektami aktów prawnych dotyczących programu. Ze względu na krótkie terminy w planowanym harmonogramie pilotażu programu proszę o uzgodnienie z organami prowadzącymi działań wynikających z przewidywanego udziału szkoły w programie.


W załączeniu:

Projekt uchwały, uzasadnienie do uchwały, załącznik do uchwały, projekt rozporządzenia, uzasadnienie do rozporządzenia.


Halina Bilik
Opolski Kurator Oświaty

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014