Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Program pilotażowy "Cyfrowa Szkoła"

Drukuj
Opublikowano: 19 lipca 2012
Wpisany przez: Piotr Łaba

Dyrektorzy Szkół Podstwowych
Województwa Opolskiego


W związku z prowadzonymi przygotowaniami do realizacji rządowego programu rozwoju kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych "Cyfrowa Szkoła" zachęcam Państwa Dyrektorów do zapoznania się z projektami aktów prawnych dotyczących programu. Ze względu na krótkie terminy w planowanym harmonogramie pilotażu programu proszę o uzgodnienie z organami prowadzącymi działań wynikających z przewidywanego udziału szkoły w programie.


W załączeniu:

Projekt uchwały, uzasadnienie do uchwały, załącznik do uchwały, projekt rozporządzenia, uzasadnienie do rozporządzenia.


Halina Bilik
Opolski Kurator Oświaty

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014