Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Informacja o terminach składania wniosków w ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń” oraz wzory wniosków

Drukuj
Opublikowano: 23 czerwca 2015
Wpisany przez: Marek Wąsowski

Przypominamy, że w dniu 24 czerwca 2015 r. mija termin składnia przez dyrektorów szkół do właściwych organów prowadzących wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek w ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń”. Do wniosku dyrektor szkoły dołącza opinie rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, dotyczące planowanego zakupu książek.

Organy prowadzące składają do dnia 8 lipca 2015 r. wniosek do Opolskiego Kuratora Oświaty.

 Do wniosku, składanego przez organ prowadzący, należy dołączyć zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie finansowe na zakup książek oraz zwięzły opis aktualnego wyposażenia bibliotek szkół wnioskujących o udzielenie wsparcia finansowego.

Za podstawę wyliczenia wysokości dotacji i wkładu własnego należy przyjąć koszt całkowity zakupu książek.

Przykładowo, minimalne kwoty wkładu własnego organu prowadzącego (min. 20 %) przy wnioskowaniu o maksymalne kwoty dotacji dla szkoły liczącej:

do 70 uczniów - 250,00 zł,

od 71-170 uczniów - 325,00 zł,

więcej niż 170 uczniów - 542,50 zł.

Wzory wniosków oraz załączników:

  1. Wniosek dyrektora szkoły do organu prowadzącego.
  2. Wniosek organu prowadzącego do Opolskiego Kuratora Oświaty.
  3. Zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie finansowe na zakup książek.
  4. Zwięzły opis aktualnego wyposażenia bibliotek szkół wnioskujących o udzielenie wsparcia finansowego.
Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014