Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Komunikat w sprawie zwrotu niekorzystanych przychodów i odsetek.

Drukuj
Opublikowano: 14 grudnia 2015
Wpisany przez: Marek Wąsowski

Informujemy, że niewykorzystane przychody i odsetki bankowe od przyznanej dotacji na realizację zadań w ramach Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”, o których mowa w ust. 2 § 3 umowy, podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Wojewody Opolskiego o numerze 22 1010 1401 0006 9322 3100 0000, prowadzony w NBP O/Okręgowy w Opolu.

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014