Informacja w sprawie programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

Drukuj
Opublikowano: 21 kwietnia 2015
Wpisany przez: Marek Wąsowski

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że wszystkie projekty i działania realizowane w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” (Program) finansowane są ze środków przeznaczonych  na jego realizację.

W związku z tym szkoły i placówki oświatowe przystępujące dobrowolnie do udziału w różnych projektach Programu nie ponoszą żadnych kosztów. 

Dotyczy to: udziału w konferencjach, szkoleniach, treningach, materiałów informacyjno-edukacyjnych, publikacji, uzyskania certyfikatu „Chronimy dzieci”, korzystania z infolinii interwencyjno-informacyjnej, pomocy online oraz z portali i serwisów merytorycznych dla uczniów, ich rodziców, nauczycieli. Podobnie, szkoły i placówki oświatowe, a także jednostki samorządu terytorialnego nie ponoszą kosztów, przystępując do projektów w ramach współpracy międzyresortowej, szczegółowo opisanej w Harmonogramie Programu na 2015 r.