Priorytetowe zadania rekomendowane przez Wojewódzki Zespół Koordynujący Realizację Programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła” do realizacji w województwie opolskim, w roku 2016.

Drukuj
Opublikowano: 30 grudnia 2015
Wpisany przez: Marek Wąsowski

Wojewódzki Zespół Koordynujący realizację Programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła” w województwie opolskim na podstawie zapisów rozdziału XII. Finansowanie Programu, ustęp 3.1. załącznika do uchwały nr 130/2014 Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia Rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, rekomenduje zadania priorytetowe do realizacji w roku 2016.

Priorytetowe zadania rekomendowane przez Wojewódzki Zespół Koordynujący Realizację Programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła” do realizacji w województwie opolskim, w roku 2016.