Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Zaproszenie na konferencję „Program wychowawczy i działania profilaktyczne realizowane w szkołach i placówkach systemu oświaty. Rekomendowane kierunki działań”.

Drukuj
Opublikowano: 23 września 2016
Wpisany przez: Marek Wąsowski

Ośrodek Rozwoju Edukacji, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, we współpracy z przedstawicielami: wojewodów, kuratoriów oświaty, jednostek samorządu terytorialnego, organizuje cykl wojewódzkich konferencji informacyjno-konsultacyjnych pn. „Program wychowawczy i działania profilaktyczne realizowane w szkołach i placówkach systemu oświaty. Rekomendowane kierunki działań”.

Adresatami Konferencji są przedstawiciele: szkół i placówek, poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych kuratoriów oświaty oraz organów prowadzących szkoły i placówki.

Każda z konferencji o wspólnym programie, będzie obejmować 2 województwa.

Dla województw: śląskiego i opolskiego konferencję zaplanowano w Katowicach w dniu 25 października 2016 r.

Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny na stronie internetowej ORE.

Zadanie jest realizowane w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014