Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Kontrole szkolnych placów zabaw w roku 2013

Drukuj
Opublikowano: 04 lipca 2013
Wpisany przez: Piotr Łaba

Rozpoczynają się kontrole szkolnych placów zabaw realizowanych w ramach programu Radosna szkoła w roku 2013. Kontrole będą prowadzone przez wykonawców, z którzy zostali wyłonieni w wyniku zamówienia publicznego na realizację powyższego zadania.

W załączeniu zestawienie wykonawców.

Zmiany w zasadach realizacji Rządowego Programu "Radosna Szkoła" w 2013 roku dla szkół filialnych

Drukuj
Opublikowano: 21 czerwca 2013
Wpisany przez: Piotr Łaba

Szanowni Państwo

W załączeniu przekazuję informacje dotyczące zmian w zasadach realizacji Programu rządowego Radosna szkoła w 2013 roku dla szkół filialnych.

Czytaj więcej...

Zmiany w sprawozdaniach z wykorzystania wsparcia finasowego w programie 'Radosna Szkoła"

Drukuj
Opublikowano: 20 września 2012
Wpisany przez: Piotr Łaba

Informuję, że w związku z uwagą Ministra Finansów do Sprawozdania Ministra Edukacji Narodowej z realizacji Programu "Radosna Szkoła" w 2011 roku koniczne jest wprowadzenie zmian do sprawozdań dyrektorów szkół, organów prowadzących i wojewodów z wykorzystania wsparcia finasowego na zakup lub zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych. Zmiana polega na dodaniu kolejnego wiersza "wartość rzeczowego wkładu własnego do tabeli "Zestawienie ilościowo-wartościowe" oraz "Wykorzystanie wsparcia finansowego na zakup lub zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych".

W załączeniu wzory poprawionych sprawozdań.

Miejsca zabaw:

 

Place zabaw:

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014