Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Certyfikat „Bezpieczna Szkoła”

Drukuj
Opublikowano: 19 sierpnia 2013
Wpisany przez: Wiesława Kostrzewa-Andros

Zespół Certyfikujący dokonał  oceny raportów ewaluacji wewnętrznej  zrealizowanych zadań na rzecz bezpieczeństwa uczniów w szkołach,  które ubiegają się o  Honorowy Certyfikat „Bezpieczna Szkoła”, który przyznaje Opolski Kurator Oświaty.

Po przeprowadzonej analizie raportów zespół wyłonił 5 szkół do II etapu – bezpośredniej obserwacji efektów pracy szkoły w obszarze bezpieczeństwa ucznia w szkole:

  1. Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nysie, ul. Chodowieckiego 7, 48-300 Nysa
  2. Publiczne Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II w Kluczborku, Wolności 18, 46-203 Kluczbork
  3. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im. Jakuba Kani w Domaradzu, Domaradz 3, 46 -034 Domaradz
  4. Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu, ul. Ozimska 48a, 45-368 Opole
  5. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Dzierżona w Kluczborku, ul. Mickiewicza 10, 48-200 Kluczbork
Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014