Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Konkurs na projekty mobilności ponadnarodowej dla osób pracujących z młodzieżą i osobami młodymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Drukuj
Opublikowano: 08 marca 2016
Wpisany przez: Janusz Iwaniak

Informujemy, że w kwietniu br. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju planuje ogłoszenie konkursu na projekty mobilności ponadnarodowej dla osób pracujących z młodzieżą i osobami młodymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Konkurs jest adresowany do osób zatrudnionych w instytucjach zajmujących się pracą o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub socjalizacyjnym z młodzieżą lub osobami młodymi wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Uczestnikami projektu mogą być osoby zatrudnione w instytucjach realizujących zadania związane z organizowaniem wsparcia terapeutycznego, socjoterapeutycznego, zajęć resocjalizacyjnych, rewalidacyjnych, profilaktyczno-wychowawczych, a także zadania związane z organizowaniem i udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Celem konkursu jest umożliwienie podniesienia kompetencji zawodowych przez osoby, które na co dzień bezpośrednio pracują z młodzieżą /osobami młodymi. Wnioski o dofinansowanie projektu mogą być składane przez instytucje rynku pracy, instytucje pomocy i integracji społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, administrację publiczną, szkoły i placówki systemu oświaty, uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie wyższym, przedsiębiorstwa, podmioty ekonomii społecznej, partnerów społecznych zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, organizacje pozarządowe, federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, a także ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego.

Więcej informacji na temat konkursu znajdziesz tutaj

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014