Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Nasza edukacja - razem zmieniamy szkołę! Ruszył portal www.naszaedukacja.men.gov.pl

Drukuj
Opublikowano: 29 czerwca 2015
Wpisany przez: Janusz Iwaniak
Szanowni Państwo.

Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik – Rostkowska zaprasza rodziców, uczniów, nauczycieli, dyrektorów, samorządowców, przedsiębiorców, przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji do debaty o polskiej edukacji. Dyskusja będzie się toczyć na nowym portaluwww.naszaedukacja.men.gov.pli posłuży do wyłonienia najważniejszych tematów, które przedstawione zostaną na III Kongresie Polskiej Edukacji. 

Załącznik:

List minister edukacji narodowej Joanny Kluzik - Rostkowskiej 

Projekt dla szkół ponadgimnazjalnych „Akademia 3.0 – apki.org”

Drukuj
Opublikowano: 18 czerwca 2015
Wpisany przez: Janusz Iwaniak

Szanowni Państwo.

apki1Fundacja Media 3.0 dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji rozpoczęła rekrutację szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski  do projektu "Akademia 3.0 - apki.org".

Celem projektu jest wsparcie 16 szkół ponadgimnazjalnych z obszaru całej Polski w stworzeniu i prowadzeniu klubów Lab 3.0. Stworzenie klubów ma na celu zwiększenie kompetencji cyfrowych, zwłaszcza kompetencji w zakresie programowania wśród uczniów i zwiększenie partycypacji społecznej.

Termin złożenia wniosku upływa z dniem 30. 06. 2015 r.

Czytaj więcej...

GEORGIANUM 2015 – między tradycją a współczesnością

Drukuj
Opublikowano: 02 czerwca 2015
Wpisany przez: Janusz Iwaniak

Już po raz dwudziesty czwarty w Zespole Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu obchodzony był dzień patrona - Georgianum.

Czytaj więcej...

Projekt „Rozwój receptą na kryzys”

Drukuj
Opublikowano: 03 czerwca 2015
Wpisany przez: Janusz Iwaniak

Grupa Szkoleniowo Doradcza Blue House s.c. zaprasza do udziału w projekcie „Rozwój receptą na kryzys” skierowanym do osób, które utraciły pracę w okresie ostatnich sześciu miesięcy z winy leżącej po stronie pracodawcy.

Czytaj więcej...

Konferencja „Wyspa zawodów".

Drukuj
Opublikowano: 02 czerwca 2015
Wpisany przez: Janusz Iwaniak

Szanowni Państwo.

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie zaprasza doradców zawodowych, pracowników placówek doskonalenia zawodowego, poradni psychologiczno - pedagogicznych oraz przedstawicieli MEN i KOWEZiU odpowiedzialnych za doradztwo zawodowe do udziału w konferencji pt. „Wyspa zawodów". 

Czytaj więcej...

„Droga do sukcesu - narzędzia diagnozujące kompetencje zawodowe osób dorosłych”.

Drukuj
Opublikowano: 27 maja 2015
Wpisany przez: Janusz Iwaniak

W zawiązku z rozpoczęciem etapu szkoleń upowszechniających produkt finalny projektu pn. „Droga do sukcesu – narzędzia diagnozujące kompetencje zawodowe osób dorosłych” zapraszamy doradców zawodowych, nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego w szkołach dla dorosłych i pracowników instytucji oświatowych prowadzących doradztwo edukacyjno - zawodowe do udziału w bezpłatnym, dwudniowym szkoleniu z praktycznego wykorzystania narzędzia do diagnozowania kompetencji zawodowych osób dorosłych.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na szkolenie na instruktora spółdzielni uczniowskich

Drukuj
Opublikowano: 27 maja 2015
Wpisany przez: Janusz Iwaniak

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy,  jako Lider projektu „Spółdzielczość uczniowska jako instrument wzmacniania postaw przedsiębiorczych oraz obywatelskich wśród młodzieży” realizowanego i finansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich wspólnie z Fundacją Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej oraz Gminą Raciechowice, zaprasza na bezpłatne szkolenie na instruktora spółdzielni uczniowskich, które odbędzie się w dniach 7 – 10 lipca 2015 roku w Gminie Raciechowice (woj. małopolskie).

W załączeniu:

Szczegółowe informacje o szkoleniu
Formularz zgłoszeniowy_kurs na instruktorów.doc
Zaproszenie Kurs na instruktorów.doc

Edukacja przyszłości - kwalifikacje dla każdego

Drukuj
Opublikowano: 26 maja 2015
Wpisany przez: Piotr Łaba

W dniu 26 maja 2015 w konferencji poświęconej zakończeniu drugiego etapu prac nad Polską Ramą Kwalifikacji (PRK) zorganizowanej przez Instytut Badań Edukacyjnych uczestniczyli Maria Nowak Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji oraz Piotr Łaba straszy wizytator Kuratorium Oświaty w Opolu.

Refrat programowy przedstawiła Pani Agnieszka Chłoń-Domińczak, lider projektów Kwalifikacje po europejsku.
Na konferencję składały się trzy sesje plenarne:

  • Wspólna droga do Polskiej Ramy Kwalifikacji,
  • Nowe możliwości dla rynku pracy,
  • Panel dysksyjny Wzwania dla Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Więcej o konferencji oraz materiały można pobrać ze strony www.kwalifikacje.edu.pl 

Debata w ramach akcji społecznej „Projekt: Praca”

Drukuj
Opublikowano: 21 maja 2015
Wpisany przez: Janusz Iwaniak

Szanowni Państwo

W dniu 25 maja 2015  roku  w godz. 14.00-16.10 w siedzibie „Gazety Wyborczej” przy ul. Czerskiej 8 / 10 w Warszawie, odbędzie się debata w ramach akcji społecznej  „Projekt: Praca”. 

Czytaj więcej...

Projekt ZAWODOWCY DLA ZAWODOWCÓW „Polska meblami stoi”

Drukuj
Opublikowano: 06 maja 2015
Wpisany przez: Tomasz Marchut

Szanowni Państwo

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska realizuje projekt doskonalenia zawodowego - UDA.POKL.03.04.03-00-005/11-00. Projekt ten uzyskał akceptację Ministerstwa Edukacji Narodowej i współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest przygotowanie uczestników do kształcenia w standardzie oczekiwanym przez pracodawców.

Do udziału w projekcie zapraszamy nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów zawodu – reprezentujących 30 zawodów.

Czytaj więcej...

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014