Podsumowanie projektu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”.

Drukuj
Opublikowano: 09 grudnia 2014
Wpisany przez: Marek Wąsowski

zajawka28 listopada w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego w Opolu odbyła się uroczystość podsumowująca realizację projektu systemowego „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”, który jest realizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Zbieranie nowych doświadczeń zawodowych w luksusowych kurortach śródziemnomorskich”.
 

W ramach tego projektu 16 uczniów wyjechało na 4 tygodniową praktykę na Cypr, a 32 na Maltę. W uroczystości wzięli udział: Konsul Honorowy Republiki Malty w Polsce - Krystyna Maria Mikulanka, Dyrektor konsulatu Republiki Malty - Bożena Jurkiewicz-Rybak, Naczelnik Wydziału Oświaty – Irena Koszyk, Kierownik Referatu Wspomagania i Strategii Edukacyjnej – Bronisława Ogonowski, Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Opolu – Maria Nowak oraz przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych miasta Opola.
Dzięki pobytowi na zagranicznych praktykach uczniowie poznali tajniki regionalnej kuchni i kulturę śródziemnomorską oraz techniki pracy w zakładach gastronomicznych i hotelarskich.
Pani Bożena Czapska-Czoch, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego w Opolu, wręczyła 48 Europassów Mobilność wyrażając nadzieję, że dokumenty te przyczynią do zwiększenia atrakcyjności uczniów na rynku pracy.