Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Praktyka czyni mistrza - Górażdże Cement SA podpisały umowę o współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu

Drukuj
Opublikowano: 02 kwietnia 2015
Wpisany przez: Janusz Iwaniak

fot 124 lutego br. Górażdże Cement SA podpisały oficjalną umowę o współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu w sprawie realizacji programu edukacyjnego pn. „Praktyka czyni mistrza”. Celem  programu jest nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy szkołą a zakładem w zakresie poprawy jakości kształcenia i odpowiedniego przygotowania kadr do pracy w zakładach firmy. Opracowany wspólnie projekt edukacyjny obejmuje realizację szeregu działań mających na celu wzbogacenie programu nauczania na kierunkach technik analityk i technik logistyk o wiedzę praktyczną.

Czytaj więcej...

Rozpoczyna się III etap realizacji projektów: „Doskonalenie nauczycieli zawodów usługowych” i „Lepsze praktyki dla nauczycieli kształcenia zawodowego”

Drukuj
Opublikowano: 27 marca 2015
Wpisany przez: Janusz Iwaniak

11 maja 2015 roku Instytucja Szkoleniowa Optima rozpoczyna III etap realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego: „Doskonalenie nauczycieli zawodów usługowych” oraz „Lepsze praktyki dla nauczycieli kształcenia zawodowego”.

Czytaj więcej...

Konferencja podsumowująca Rok Szkoły Zawodowców w Strzelcach Opolskich.

Drukuj
Opublikowano: 26 marca 2015
Wpisany przez: Janusz Iwaniak

rsz strzelce 317 marca 2015r. w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich odbyła się konferencja podsumowująca Rok Szkoły Zawodowców w województwie opolskim pt. „Kształcenie zawodowe w kontekście współpracy pracodawców ze szkołami”. Wśród zaproszonych gości byli: Janusz Żyłka Wicestarosta Strzelecki, Rafał Rippel Opolski Wicekurator Oświaty, Maria Nowak Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Opolu, Norbert Jaskuła Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich, przedstawiciele organów prowadzących, dyrektorzy szkół i placówek prowadzący kształcenie w zawodach, dyrektorzy szkół gimnazjalnych powiatu strzeleckiego i pracodawcy.

Czytaj więcej...

III Powiatowa Konferencja Pracodawców w Kędzierzynie – Koźlu.

Drukuj
Opublikowano: 23 marca 2015
Wpisany przez: Janusz Iwaniak

12 marca 2015r. w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu odbyła się III Powiatowa Konferencja Pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników i realizujących praktyki zawodowe uczniów technikum.

Czytaj więcej...

STANDY PROMUJĄCE ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU NA KOZIELSKIM RYNKU

Drukuj
Opublikowano: 17 marca 2015
Wpisany przez: Janusz Iwaniak

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie - Koźlu w ramach promocji szkoły umieścił zdjęcia na STANDACH, znajdujących się na kozielskim rynku w terminie II – IV. 2015 r. Promują one kształcenie zawodowe naszych uczniów w powiązaniu z lokalnym rynkiem pracy, wpisując się jednocześnie w ideę ROKU SZKOŁY ZAWODOWCÓW, który to aktualnie obchodzimy. STANDY cieszą się dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem wśród mieszkańców Kędzierzyna – Koźla.

Czytaj więcej...

Seminarium "Technologie Mobilne" w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu

Drukuj
Opublikowano: 09 marca 2015
Wpisany przez: Wiesława Kostrzewa-Andros

„Technologie Mobilne" były tematem V seminarium naukowego, które 4 marca 2015 r. odbyło się w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie – Koźlu. W seminarium udział wzięli: Pani Małgorzata Tudaj- Starosta Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego, Pan Waldemar Zadka- dyrektor Wydziału Edukacji i Rynku Pracy w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu, Pani Wiesława Kostrzewa- Andros – zastępca dyrektora Wydziału  Rozwoju Edukacji w Kuratorium Oświaty w Opolu, Pani Aurelia Stępień – dyrektor Powiatowego Zespołu Oświaty w Kędzierzynie - Koźlu, pracownicy naukowi i studenci koła naukowego NET.PO z Politechniki Opolskiej, przedstawiciele firm branży informatycznej oraz dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
z terenu województwa opolskiego.

Czytaj więcej...

Spotkanie z przedsiębiorcami Klubu 150 w ramach Benchmarkingu K150

Drukuj
Opublikowano: 02 marca 2015
Wpisany przez: Janusz Iwaniak

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że  w dniu 04 marca 2015 roku o godzinie 11.00 odbędzie się spotkanie z przedsiębiorcami Klubu 150 w ramach Benchmarkingu K150. Na spotkaniu oprócz prezentacji działalności firmy i przedstawieniu dobrych praktyk stosowanych w przedsiębiorstwie, poruszane będą zagadnienia związane ze szkolnictwem zawodowym, potrzebami firm oraz planowanymi działaniami Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w tym zakresie.

Miejsce spotkania:
Narzędziownia Bogdan Pszenica
Strojec, ul. Częstochowska 3 a,
46 – 320 Praszka

Dodatkowe informacje pod numerami  telefonów:  77/40 33 645, kom. 515 214 658

Wyklikaj szkołę zawodową - Mapa szkół zawodowych już dostępna

Drukuj
Opublikowano: 02 marca 2015
Wpisany przez: Janusz Iwaniak

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że  godnie z obietnicą Ministerstwa Edukacji Narodowej uruchomiona  została mapa szkół zawodowych.  Stworzono ją po to, aby przede wszystkim gimnazjaliści i ich rodzice mieli szansę poznać ofertę szkół zawodowych działających w ich okolicy.

Mapa jest dostępna na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Konferencja podsumowująca Rok Szkoły Zawodowców pt. „Kształcenie zawodowe w kontekście współpracy pracodawców ze szkołami”.

Drukuj
Opublikowano: 02 marca 2015
Wpisany przez: Janusz Iwaniak

Szanowni Państwo

Opolski Kurator Oświaty i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich  organizuje w dniu 17. 03. 2015 roku w godzinach 12.00 do 14.00 konferencję podsumowującą Rok Szkoły Zawodowców pt. „Kształcenie zawodowe w kontekście współpracy pracodawców ze szkołami”, która odbędzie się  w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich.

W programie konferencji ujęto następującą tematykę:

 

  1. Możliwości zdobywania umiejętności zawodowych po zmianach wprowadzonych od 01. 09. 2012 roku. Rola pracodawców w kształceniu zawodowym.
  2. Płaszczyzny współpracy szkół i placówek z pracodawcami a system doradztwa zawodowego.
  3. Relacje między rynkiem pracy a kształceniem zawodowym.
  4. Oczekiwania pracodawców względem szkół zawodowych – panel dyskusyjny.
  5. Oczekiwania dyrektorów szkół i przedstawicieli organów prowadzących.

Dodatkowe informacje na temat konferencji można uzyskać pod numerem telefonu 77 461 27 01.

III Powiatowa Konferencja Pracodawców odbędzie się w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie – Koźlu

Drukuj
Opublikowano: 02 marca 2015
Wpisany przez: Janusz Iwaniak

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że  w dniu 12 marca 2015 roku o godzinie 11.00 w  Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich  w Kędzierzynie – Koźlu, odbędzie się III Powiatowa Konferencja Pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników i realizujących praktyki zawodowe uczniów technikum.

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014