Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Dofinansowanie zajęć sportowych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Drukuj
Opublikowano: 10 marca 2017
Wpisany przez: Karolina Noga

Ministerstwo Sportu i Turystyki realizuje wiele niezwykle ważnych zadań nie tylko o znaczeniu ogólnopolskim, ale także regionalnym. Resort wprowadza w życie liczne projekty, które mają budować polski sport i turystykę także w oparciu o inicjatywy lokalne. Zapraszamy do zapoznania się z wdrażanymi programami.

Wykaz programów realizowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, do których mogą przystąpić organizacje działające na rzecz sportu i oświaty oraz szkoły i placówki, znajdują się w załączonych informatorach.

Ponadto, na stronie internetowej MSiT znajduje się informacja o dofinansowaniu na realizację zadań w ramach środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU) w 2017 roku w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać".

Na stronie internetowej MSiT znajduje się informacja o przyznanym w 2017 roku dofinansowaniu na zajęcia sportowe dla uczniów ze szczególnym uwzględnieniem gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.

INFORMATOR MSIT styczeń

Informator

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014