Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Protokół kontroli wypoczynku - LATO 2017

Drukuj
Opublikowano: 30 czerwca 2017
Wpisany przez: Tomasz Słodziński

Protokół kontroli wypoczynku - LATO 2017

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Drukuj
Opublikowano: 24 lipca 2017
Wpisany przez: Robert Gwóźdź

Uprzejmie informujemy, że na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej został udostępniony zaktualizowany w 2017 r. „Poradnik Bezpiecznego wypoczynku - Aktualne informacje dla organizatorów, rodziców i uczestników wypoczynku”.

Czytaj więcej...

Bezpieczny wypoczynek – LATO 2017

Drukuj
Opublikowano: 26 czerwca 2017
Wpisany przez: Teodozja Świderska

W trosce o bezpieczeństwo wypoczywających (dzieci i młodzieży) przypominamy organizatorom, rodzicom i uczestnikom letniego wypoczynku o konieczności respektowania podstawowych warunków organizacji bezpiecznego wypoczynku, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i właściwego zachowania podczas pobytu nad wodą, w górach i w każdym miejscu wypoczywania. 

Czytaj więcej...

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert Opolskiego Kuratora Oświaty na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Drukuj
Opublikowano: 26 stycznia 2017
Wpisany przez: Piotr Dańkowski

Opolski Kurator Oświaty zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239) do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.

Formularz zgłoszenia

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014