Bezpieczny wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży. Bezpieczne wakacje nad wodą.

Drukuj
Opublikowano: 23 czerwca 2015
Wpisany przez: Robert Gwóźdź

Każdy organizator wypoczynku jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych warunków wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej. Musi również zatrudniać odpowiednio przygotowaną kadrę pedagogiczną. Organizator wypoczynku (kolonii, obozu) musi zgłosić wyjazd do właściwego (ze względu na siedzibę organizatora) kuratorium oświaty. Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci w zgłoszeniu ma obowiązek podać m.in. dane dotyczące miejsca wypoczynku i rodzaju zakwaterowania, liczby uczestników, zatrudnionej kadry oraz programu pracy z dziećmi. Musi również podać informacje na temat zapewnianej opieki medycznej. Rodzic, aby czuć się spokojnym o bezpieczeństwo swojego dziecka, przed wykupieniem turnusu, może sprawdzić organizatora w specjalnie stworzonej bazie wypoczynku: http://men.gov.pl/rejestracja/index.php?param=HolidayView_holidayView

Szczegóły na:
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/przed-wakacjami-co-warto-wiedziec-bezpieczny-wakacyjny-wypoczynek-dzieci-i-mlodziezy.html

Ponadto w związku z wieloma przypadkami utonięć, które zostały odnotowane w naszym kraju na przestrzeni ostatnich miesięcy instruktorzy z Grupy Specjalnej Płetwonurków RP przygotowali film edukacyjny „Bezpieczne przebywanie na akwenach śródlądowych i korzystanie ze sportów wodnych”.  – którego celem jest podniesienie świadomości w zakresie bezpiecznego przebywania nad wodą oraz wykształcenie prawidłowych odruchów w sytuacjach zagrożenia od najmłodszych lat.

Film dostępny na: https://vimeo.com/130853793

Załączniki:

  1. List Minister Edukacji do dyrektorów szkół.

  2. List Sekretarza Stanu w MEN