Materiały do pobrania dla osób zakładających lub prowadzących szkoły niepubliczne

Drukuj
Opublikowano: 25 lipca 2012
Wpisany przez: Maria Nowak

Zarządzenie nr 19 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 maja 2013 r., w sprawie wprowadzenia dokumentu: Procedura opiniowania przez Opolskiego Kuratora Oświaty, wniosków osób zakładających lub prowadzących szkoły niepubliczne, w sprawie spełnienia wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

Procedura opiniowania przez Opolskiego Kuratora Oświaty wniosków osób zakładających lub prowadzących szkoły niepubliczne, w sprawie spełnienia wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

Spis wzorów wniosków do Zarządzenia nr 19  Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 maja 2013 r., w sprawie:

  1. wydania  pozytywnej opinii o spełnieniu wymagań niezbędnych do uzyskania przez szkołę niepubliczną uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności (załącznik nr 1),
  2. zmiany we wpisie do ewidencji szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej w zakresie zmiany nazwy tej szkoły lub zmiany osoby prowadzącej szkołę (załącznik nr 2),
  3. zmiany we wpisie do ewidencji szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej w zakresie zmiany adresu tej szkoły lub zmiany adresu osoby prowadzącej   (załącznik nr 3),
  4. zmiany we wpisie do ewidencji szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej w zakresie zmiany zakresu kształcenia (załącznik nr 4),
  5. wydania  pozytywnej opinii o spełnieniu wymagań niezbędnych do uzyskania przez szkołę niepubliczną działającą bez tych uprawnień, uprawnień szkoły publicznej (załącznik nr 5).

Załączniki 1 ( 1a-1c) do wniosku: