Informacje Wojewódzkiego Urzędu Pracy przydatne dyrektorom szkół oraz doradcom zawodowym

Drukuj
Opublikowano: 20 lipca 2012
Wpisany przez: Maria Nowak

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, w związku z realizacją projektu własnego pn. Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II w ramach Podziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przedstawia monitoring zwolnień dokonywanych z przyczyn dotyczących zakładu pracy za rok 2011.
Więcej informacji dotyczących projektu znajduje się na stronie: www.obserwatorium.opole.pl

Załącznik:
Monitoring zwolnień w 2011 r.

Opolski Kurator Oświaty
Halina Bilik