Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Ewaluacje w roku szkolnym 2013/14

Drukuj
Opublikowano: 06 sierpnia 2013
Wpisany przez: Łukasz Sekuła

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy
Szkół i Placówek Oświatowych
Przedstawiciele
Jednostek Samorządu Terytorialnego
i innych organów prowadzących szkoły i placówki

W związku ze wskazanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunkami realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego na rok 2013/2014, informuję, że wymaganiami ewaluacji problemowej wybranymi przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego będą:

Czytaj więcej...

Monitoring realizacji zadań związanych z projektem „Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego”

Drukuj
Opublikowano: 11 stycznia 2013
Wpisany przez: Wiesława Kostrzewa-Andros

Szanowni Państwo Dyrektorzy

Placówek Doskonalenia Nauczycieli,
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych,
Szkół Podstawowych z Oddziałami Przedszkolnymi,
Przedszkoli

Ministerstwo Edukacji Narodowej Departament Kształcenia Ogólnego i Wychowania w związku z projektem „Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego” przeprowadzi monitorowanie następujących działań:

1. Planowania i wykonania przez placówki doskonalenia nauczycieli organizowania i prowadzenia doskonalenia m.in. w zakresie wynikającym z kierunków realizacji polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty.
 

Czytaj więcej...

Narady Opolskiego Kuratora Oświaty sierpień 2012

Drukuj
Opublikowano: 29 sierpnia 2012
Wpisany przez: Aurelia Stępień

Narady Opolskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół i placówek województwa opolskiego.

Prezentacje do pobrania:

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego oraz pracy Kuratorium Oświaty w Opolu za okres styczeń - czerwiec 2012.

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014

Drukuj
Opublikowano: 09 lipca 2013
Wpisany przez: Piotr Łaba

W dokumencie wyszczególniono podstawowe kierunki realizacji przez kuratorów oświaty polityki edukacyjnej państwa, w szczególności zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego.

W dokumencie wskazano:

    Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.
    Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych.
    Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów.
    Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.

Czytaj więcej...

Narady Opolskiego Kuratora Oświaty luty 2012

Drukuj
Opublikowano: 18 lipca 2012
Wpisany przez: Aurelia Stępień

Narady Opolskiego Kuratora Oświaty luty 2012

Prezentacje do pobrania:

1. Nadzór pedagogiczny

2. Sprawy różne

Uzupełnienie planu nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2011/2012

Drukuj
Opublikowano: 18 lipca 2012
Wpisany przez: Rafał Rippel

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
województwa opolskiego


W uzupełnieniu planu nadzoru pedagogicznego na rok 2011/2012, informuję, że obszarem wybranym przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego w zakresie ewaluacji problemowej będzie: Zarządzanie szkołą lub placówką (25% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym).


W załączeniu uzupełniony plan nadzoru.

Halina Bilik       
Opolski Kurator Oświaty

Narady Opolskiego Kuratora Oświaty sierpień 2011

Drukuj
Opublikowano: 18 lipca 2012
Wpisany przez: Aurelia Stępień

Narady Opolskiego Kuratora Oświaty sierpień 2011

Prezentacje do pobrania:

1. Nadzór pedagogiczny

2. Sprawy różne

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2011/2012

Drukuj
Opublikowano: 18 lipca 2012
Wpisany przez: Krystyna Czollek

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
województwa opolskiego


Na podstawie § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324) przedstawiam Państwu kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2011/2012 oraz plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012.

Halina Bilik        
Opolski Kurator Oświaty

Czytaj więcej...

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014