Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Sześciolatki w szkole

Informacja telefoniczna dotycząca sześciolatków w szkole

Drukuj
Opublikowano: 25 lipca 2012

Informujemy, że zagadnieniem dzieci sześcioletnich w Kuratorium Oświaty w Opolu zajmuje się Wydział Kształcenia i Wychowania. Wszelkich informacji na ten temat można uzyskać pod numerem  telefonu: 77 452 44 21 lub 77 452 45 78 w godzinach 8.00 – 15.00.

Nowelizacja Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 2 marca 2012 r.

Drukuj
Opublikowano: 25 lipca 2012

2 marca 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Obowiązek szkolny dla sześciolatków przesunięty został na 1 września 2014 r.

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty wydłuża o dwa lata okres, w którym o rozpoczęciu nauki w szkole podstawowej przez dziecko 6-letnie decydują rodzice. Oznacza to, że o rozpoczęciu nauki w szkole dzieci urodzonych w latach 2006 i 2007 nadal decydować będą rodzice. Dzieci urodzone w 2008 r. będą tworzyć pierwszy rocznik, którego dotyczyć będą postanowienia nowelizacji. W latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014, na wniosek rodziców, naukę w I klasie szkoły podstawowej może rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

Dziecko sześcioletnie, które w okresie przejściowym nie rozpocznie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne a zadaniem własnym gminy jest zapewnienie do tego warunków. Nauczyciel w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego rozwija wiedzę i umiejętności dziecka, uwzględniając jego potrzeby rozwojowe.

Nowelizacja zachowuje obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci pięcioletnich

Sześciolatki w szkole

Drukuj
Opublikowano: 25 lipca 2012
Wpisany przez: Maciej Krupski

Zbiór materiałów poświęcony sześciolatkom w szkole

Sześciolatki w szkole - strona dla rodziców prowadzona przez Ośrodek Rozwoju Edukacji

Sześciolatek w szkole - strona prowadzona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

List Ministra Edukacji Narodowej do rad rodziców w szkole

List Ministra Edukacji Narodowej do rad rodziców w przedszkolu

List Ministra Edukacji Narodowej do dyrektorów szkół

List Ministra Edukacji Narodowej do dyrektorów przedszkoli

Zadaj pytanie

Drukuj
Opublikowano: 09 lipca 2012
Wpisany przez: Maciej Krupski

Zachęcamy Rodziców do zadawania pytań, które mogą się pojawić  na etapie podejmowania decyzji o rozpoczęciu przez dziecko sześcioletnie nauki w I klasie szkoły podstawowej.
W zakładce "Pytania i odpowiedzi" będziemy sukcesywnie zamieszczać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Czytaj więcej...

Podkategorie

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014