Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

„Nasz projekt eTwinning 2014 – X edycja”

Drukuj
Opublikowano: 09 kwietnia 2014
Wpisany przez: Halina Pilarz

Zapraszamy do zgłaszania projektów do ogólnopolskich konkursów „Nasz projekt eTwinning 2014 – X edycja” i konkursu specjalnego dla regionalnych przedstawicieli eTwinning do dnia 23 kwietnia 2014 roku.

Przypominamy, że koordynator może zgłosić projekt do konkursu pod warunkiem, że już otrzymał Krajową Odznakę Jakości za ten projekt. Więcej informacji o warunkach i kryteriach przyznawania Krajowej Odznaki Jakości znajduje się na stronie: http://www.etwinning.pl/odznaka-jakosci.

Ogólnopolskie konkursy „Nasz projekt eTwinning 2014 – X edycja” i konkurs specjalny dla przedstawicieli regionalnycheTwinning, są skierowane do nauczycieli wszystkich przedmiotów, dyrektorów, bibliotekarzy i innych pracowników pedagogicznych z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych uprawnionych do udziału w programie. Celem konkursów jest wybranie i zaprezentowanie najlepszych projektów współpracy międzynarodowej eTwinning zrealizowanych w latach szkolnych 2013/2014 lub 2012/2013.

Projekty zgłoszone do konkursu „Nasz projekt eTwinning 2014 – X edycja” będą oceniane w następujących kategoriach: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.

W ramach konkursu „Nasz projekt eTwinning 2014 – X edycja” będą przeprowadzone dodatkowe konkursy tematyczne:

a) konkurs dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych: matematyki, fizyki, chemii, przyrody, biologii lub geografii ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych;

b) konkurs „Świadomy użytkownik Internetu”;

c) konkurs Debiut 2014, traktowany jako debiut szkoły i jednocześnie debiut nauczyciela koordynatora projektu.

Regulaminy konkursów i formularz zgłoszeniowy, który możny wysyłać do dnia 23 kwietnia 2014 r. są dostępne na stronie:

http://www.etwinning.pl/artykuly/konkursy-polskie/konkurs-nasz-projekt-etwinning-2014-x-edycja

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014