Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Konferencja informacyjno-promocyjna programu Erasmus+.

Drukuj
Opublikowano: 15 maja 2014
Wpisany przez: Piotr Łaba

erazmus 5W dniu 15 maja 2014 r. w sali audytoryjnej im. prof. Józefa Kokota Collegium Civitas Uniwersytetu Opolskiego obyła się Konferencja informacyjno - promocyjna programu Erasmus+.W konferencji wzięli udział Posłanka do Parlamentu Europejskiego, Danuta Jazłowiecka, Opolski Wicekurator Oświaty, Rafał Rippel oraz przedstawiciele Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie Pan Tomasz Bratek – Zastępca Dyrektora Generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i Pani Izabela Laskowska – Zastępca dyrektora programu Erasmus+.

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji, szkoleń młodzieży oraz sportu w Europie.
Program odpowiada na wyzwania współczesnej edukacji, m.in. przyczyniając się do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększając ich szanse na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

Program wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowy program „Uczenie  się przez całe życie”.

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014