Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Uroczystość z okazji 10-lecia programu eTwinning

Drukuj
Opublikowano: 14 września 2015
Wpisany przez: Halina Pilarz

fot 1W dniu 11.09.2015 r. w Sali Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie odbyła się Gala z Okazji 10-lecia programu eTwinning. Uroczystość otworzył dyrektor Programu Mirosław Marczewski witając wszystkich zgromadzonych w tym przedstawicieli Komisji Europejskiej w Polsce, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Najważniejszą cześcią spotkania było wręczenie wyróżnień dla szkół, instytucji, dzięki którym eTwinning rozwijał się doskonale i z ogromnymi sukcesami uczniów, nauczycieli i szkół.
W kategorii: 10 Ambasadorów na 10 lat eTwinning wyróżnienie Top Ambasador of the Decade in Poland w uznaniu za wsparcie i zaangażowanie w rozwój programu eTwinning w Polsce otrzymała starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Opolu Halina Pilarz. 10 lat działania programu to czas podsumowań i refleksji. Program eTwinning doskonale motywuje do nauki języków obcych, a także innych przedmiotów w zależności od tematu projektu. Pozwala na nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami w różnych krajach Europy bez ponoszenia kosztów, gdyż do udziału w projekcie wystarczy pracownia komputerowa z dostępem do Internetu.
Zachęcamy wszystkich nauczycieli do aktywnego włączenia się do programu eTwinning, ponieważ pozwala on na urozmaicenie pracy dydaktycznej, wprowadzenie innowacji oraz zwiększenia aktywności uczniów. Sprzyja ponadto rozwijaniu kompetencji komunikacyjno-informacyjnych oraz językowych co jest ważne zarówno na rynku pracy jak i w życiu codziennym. Podsumowując śmiało można stwierdzić, że eTwinning otwiera drzwi do innowacyjności.

Więcej informacji na stronie: www.etwinnig.pl

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014