Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Porozumienie pomiędzy Wojewodą Opolskim a Opolskim Kuratorem Oświaty w sprawie koordynacji zadań w ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń”.

Drukuj
Opublikowano: 23 czerwca 2015
Wpisany przez: Marek Wąsowski

Informujemy, że w dniu 19 czerwca 2015 r. zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Wojewodą Opolskim a Opolskim Kuratorem Oświaty w sprawie koordynacji zadań na poziomie wojewódzkim realizowanych w ramach działań określonych Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”.

 Na mocy Porozumienia ww. zadania w ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń” na poziomie wojewódzkim koordynuje Opolski Kurator Oświaty.

Treść Porozumienia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014