Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Realizacja programu „Książki naszych marzeń” w województwie opolskim.

Drukuj
Opublikowano: 27 października 2015
Wpisany przez: Marek Wąsowski

Wytyczne dotyczące realizacji programu „Książki naszych marzeń” - zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” (Dz. U. z 2015 r. poz. 759), zwanym dalej rozporządzeniem):

 1. 1.Szkoły konsultują planowane zakupy książek z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Opolu lub jej filiami (Brzeg, Kędzierzyn-Koźle, Kluczbork i Nysa) oraz wybraną biblioteką publiczną – szkoła przesyła do ww. bibliotek listę książek planowanych do zakupu (listy książek wraz z danymi szkoły w formie tradycyjnej lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. i otrzymuje informację zwrotną.
 1. 2.Wymiana informacji o imprezach promujących czytelnictwo.

Organ prowadzący szkołę, który uzyskał wsparcie finansowe, jest zobowiązany do zorganizowania co najmniej 2 wydarzeń promujących czytelnictwo z udziałem uczniów (z wyłączeniem lekcji bibliotecznych).

Informację o planowanych działaniach organ prowadzący szkołę lub organizator wydarzenia (szkoła) przekazuje do PBW w Opolu (tylko i wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , wg. poniższego wzoru) - minimum na 1 tydzień przed realizacją.

Temat imprezy

Miejscowość

Data i godzina

Gmina

Odbiorcy
(np. uczniowie, rodzice, mieszkańcy itp.)

Organizator (szkoła lub organ prowadzący)

PBW w Opolu na bieżąco będzie publikować na stronie internetowej www.pedagogiczna.pl informacje o imprezach promujących czytelnictwo w województwie opolskim.

Szkoły będą upubliczniać informacje o imprezach promujących czytelnictwo, organizowanych przez PBW w Opolu oraz wybrane biblioteki publiczne (min. 1 biblioteka).

 1. 3.Uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami (odpowiedni zapis w dokumentacji szkoły).
 1. 4.Zrealizowanie co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej (zgodnie z zasadami organizacji projektu edukacyjnego).
 1. 5.Dostosowanie organizacji pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich.
 1. 6.Realizacja Rządowego programu… -  „Książki naszych marzeń” odbywa się:
  1. a)w części finansowej w roku budżetowym 2015
 

 - sprawozdanie finansowe do 20 stycznia 2016 r.,

 1. b)w części merytorycznej w roku szkolnym 2015/2016 - sprawozdanie merytoryczne do 15 czerwcar.
 1. 7.Realizacja programu będzie monitorowana zarówno w trakcie jego trwania, jak i po zakończeniu (sprawozdania). Monitorowanie może obejmować min. następujące zagadnienia:
  1. a)liczbę wydarzeń czytelniczych w szkole w trakcie trwania programu,
  2. b)liczbę lekcji bibliotecznych, połączonych z promocją książek zakupionych w ramach programu,
  3. c)liczbę wypożyczeń przypadających na nowo zakupione książki ,
  4. d)ogólną liczbę wypożyczeń z biblioteki szkolnej w okresie od dnia 1 września 2015 r. do dnia 30 maja 2016 r.,
  5. e)ogólną liczbę wypożyczeń w analogicznym okresie w poprzednim roku szkolnym.
 1. 8.Organy prowadzące szkoły, które otrzymały dotację, podają do publicznej wiadomości listę szkół, którym zostało udzielone wsparcie finansowe, wraz z podaniem wysokości kwot tego wsparcia.

 

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014