Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Akredytowane placówki doskonalenia nauczycieli

Drukuj
Opublikowano: 18 lipca 2012

Aktualizacja: 30 grudnia 2016 r.

A K R E D Y T A C J A
PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Warunki i tryb przyznawania:
określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli. (Dz. U. Nr 227, poz. 2248 oraz z 2014 r. poz. 840 oraz z 2016 r. poz. 484)
Wzory dokumentów stanowią załączniki: zal1zal2 i zal3 do ww. rozporządzenia.

Zarządzenie nr 28 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłaty akredytacyjnej wnoszonej w 2017 roku przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówki doskonalenia nauczycieli ubiegających się o przyznanie akredytacji.

Zarządzenie nr 26 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2013 r. w sprawie przyznawania akredytacji placówkom i ośrodkom prowadzącym kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówkom doskonalenia nauczycieli w województwie opolskim.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 26 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2013 roku Procedura przyznawania akredytacji placówkom doskonalenia nauczycieli w województwie opolskim.

Wysokość opłaty: z dniem 01.01.2017 r. wynosi 993 zł, 

Nr konta bankowego:
NBP o/o w Opolu 51 1010 1401 0017 7513 9120 0000

Informacje, składanie wniosków:
Wydział Rozwoju Edukacji, Kuratorium Oświaty w Opolu ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, pok. 636, tel. 77 4524 526 (p. Halina Pilarz), 77 4524 361 (p. Wiesława Kostrzewa-Andros)

Wykaz placówek doskonalenia nauczycieli, które uzyskały akredytację 
Opolskiego Kuratora Oświaty
(stan na 30 września 2014 r.)

  1. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 45-760 Opole, ul. Wróblewskiego 7, tel. 077 4740086, fax. 077 4024511, www.modnopole.pl .
  2. Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji, 45-315 Opole, ul. Głogowska 27, tel. (77) 457-98-97, fax: (77) 455-29-79, www: http://www.rcre.opolskie.pl , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
oraz z 2016 r. poz. 484
Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014