Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Turniej pn. „MUNDUROWY MISTRZ DWÓCH KÓŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO”.

Drukuj
Opublikowano: 24 czerwca 2017
Wpisany przez: Karolina Noga

Szanowni Państwo,

informuję, że Turniej pn. „MUNDUROWY MISTRZ DWÓCH KÓŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Województwa Opolskiego prowadzących klasy o profilu mundurowym został przełożony z uwagi na niemożność wzięcia udziału w Turnieju wszystkich chętnych szkół i zostanie ustalony nowy termin.

Czytaj więcej...

Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad oraz laureatów konkursów przedmiotowych - zmiana zasad.

Drukuj
Opublikowano: 28 października 2014
Wpisany przez: Joanna Wnuk

Zmiana zasad zwolnienia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz laureatów konkursów przedmiotowych, którzy uzyskają ten tytuł w roku szkolnym 2014/2015.

Czytaj więcej...

Informacja o Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych organizowanych w województwie opolskim w roku szkolnym 2015/2016.

Drukuj
Opublikowano: 08 czerwca 2015
Wpisany przez: Joanna Wnuk

Opolski Kurator Oświaty przedstawia listę konkursów przedmiotowych, które zostaną zorganizowane w roku szkolnym 2015/2016.

Czytaj więcej...

Wykaz turniejów lub olimpiad tematycznych i przedmiotowych w roku szkolnym 2016/2017.

Drukuj
Opublikowano: 21 kwietnia 2015
Wpisany przez: Marek Wąsowski

Szanowni Państwo !

Minister Edukacji Narodowej, na podstawie art. 44zzzw ustawy o systemie oświaty ogłosił, w Biuletynie Informacji Publicznej komunikat, w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym lub egzaminem maturalnym, a także turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy, uprawniających odpowiednio do:

1) zwolnienia z przystąpienia do danej części sprawdzianu, danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego z danego przedmiotu albo części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie,

2) przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad lub turniejów w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 20d,

na rok szkolny 2016/2017.

Komunikat MEN na rok szkolny 2016-2017

 

Informacja o uprawnieniach laureatów i finalistów olimpiad oraz laureatów konkursów przedmiotowych.

Drukuj
Opublikowano: 22 września 2014
Wpisany przez: Joanna Wnuk

Szanowni Państwo,
W związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym 2014/2015 przekazujemy informację, dotyczącą uprawnień laureatów i finalistów olimpiad oraz laureatów konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w przepisach w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem lub egzaminem gimnazjalnym.

Czytaj więcej...

Laureaci wojewódzkich konkursów - uhonorowani

Drukuj
Opublikowano: 19 maja 2015
Wpisany przez: Teodozja Świderska

fot18 maja 2015r. w sali koncertowej Filharmonii Opolskiej w Opolu odbyło się uroczyste podsumowanie wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa opolskiego. Organizatorzy konkursów – Kuratorium Oświaty w Opolu we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury w Opolu - zrealizowali w roku szkolnym 2014/15 pięć konkursów przedmiotowych (z przedmiotów: język polski, angielski, niemiecki, historia i matematyka), do których przystąpiło łącznie 12 500 uczniów szkół podstawowych Opolszczyzny. Opolski Wicekurator Oświaty – Rafał Rippel oraz Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji – Maria Nowak wręczyli 162. laureatom i ich opiekunom dyplomy listy gratulacyjne.

Czytaj więcej...

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014