Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

„Program Chronimy Dzieci”

Drukuj
Opublikowano: 19 października 2016
Wpisany przez: Karolina Noga

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę w ramach zadania publicznego zleconego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej realizuje program Chronimy Dzieci. Jest to program certyfikowania placówek oświatowych spełniających standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na konferencję „Program wychowawczy i działania profilaktyczne realizowane w szkołach i placówkach systemu oświaty. Rekomendowane kierunki działań”.

Drukuj
Opublikowano: 23 września 2016
Wpisany przez: Marek Wąsowski

Ośrodek Rozwoju Edukacji, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, we współpracy z przedstawicielami: wojewodów, kuratoriów oświaty, jednostek samorządu terytorialnego, organizuje cykl wojewódzkich konferencji informacyjno-konsultacyjnych pn. „Program wychowawczy i działania profilaktyczne realizowane w szkołach i placówkach systemu oświaty. Rekomendowane kierunki działań”.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w 2016 roku.

Drukuj
Opublikowano: 29 sierpnia 2016
Wpisany przez: Marek Wąsowski

W związku z zakończeniem prac związanych z oceną ofert, które złożono w otwartym konkursie ofert w ramach Rządowego programu przyjętego na lata 2014 – 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na realizację działań w zakresie zwiększenia skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach w województwie opolskim w 2016 roku, dokonanej przez Wojewódzki Zespół Koordynujący Realizację Programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, Opolski Kurator Oświaty podaje do wiadomości listę projektów zakwalifikowanych do finansowania w roku 2016.

Czytaj więcej...

Otwarty konkurs ofert w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła"

Drukuj
Opublikowano: 20 lipca 2016
Wpisany przez: Danuta Sieradzka

Szanowni Państwo,

Opolski Kurator Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Rządowego programu przyjętego na lata 2014 – 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na realizację działań   w zakresie zwiększenia skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach  w województwie opolskim w 2016 roku.

Szczegóły w załącznikach:

Harmonogram realizacji Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w 2016 r.

Drukuj
Opublikowano: 12 lipca 2016
Wpisany przez: Marek Wąsowski

Opolski Kurator Oświaty zamieszcza zatwierdzony przez Radę Ministrów harmonogram wynikających z Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w 2016 r.

Harmonogram „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w 2016 r.

Priorytetowe zadania rekomendowane przez Wojewódzki Zespół Koordynujący Realizację Programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła” do realizacji w województwie opolskim, w roku 2016.

Drukuj
Opublikowano: 30 grudnia 2015
Wpisany przez: Marek Wąsowski

Wojewódzki Zespół Koordynujący realizację Programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła” w województwie opolskim na podstawie zapisów rozdziału XII. Finansowanie Programu, ustęp 3.1. załącznika do uchwały nr 130/2014 Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia Rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, rekomenduje zadania priorytetowe do realizacji w roku 2016.

Priorytetowe zadania rekomendowane przez Wojewódzki Zespół Koordynujący Realizację Programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła” do realizacji w województwie opolskim, w roku 2016.

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w 2015 roku

Drukuj
Opublikowano: 18 maja 2015
Wpisany przez: Marek Wąsowski

W związku z zakończeniem prac związanych z oceną ofert, które złożono w otwartym konkursie ofert w ramach Rządowego programu przyjętego na lata 2014 – 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na realizację działań w zakresie zwiększenia skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska  w szkołach i placówkach w województwie opolskim w 2015 roku, dokonanej przez Wojewódzki Zespół Koordynujący Realizację Programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w województwie opolskim, w załączeniu publikujemy rekomendowane przez Zespół najwyżej ocenione projekty w ramach Programu w roku 2015

Załącznik:

Projekty rekomendowane 2015 r.

Konkurs na najciekawszą inicjatywę związaną z obchodami Dnia Telefonów Zaufania dla Dzieci.

Drukuj
Opublikowano: 14 maja 2015
Wpisany przez: Marek Wąsowski

Z okazji Dnia Telefonów Zaufania dla Dzieci, Fundacja Dzieci Niczyje ogłasza konkurs na najciekawszą inicjatywę związaną z obchodami Dnia dla placówek edukacyjnych, bibliotek oraz organizacji pozarządowych w całej Polsce. 

Czytaj więcej...

Informacja w sprawie programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

Drukuj
Opublikowano: 21 kwietnia 2015
Wpisany przez: Marek Wąsowski

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że wszystkie projekty i działania realizowane w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” (Program) finansowane są ze środków przeznaczonych  na jego realizację.

W związku z tym szkoły i placówki oświatowe przystępujące dobrowolnie do udziału w różnych projektach Programu nie ponoszą żadnych kosztów. 

Czytaj więcej...

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014