Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Instrukcje użytkownika oraz wzory upoważnień

Drukuj
Opublikowano: 06 września 2012
Wpisany przez: Piotr Łaba

Instrukcje użytkownika oraz przykłady pisemnych upoważnień pracownika w modernizowanym Systemie Informacji Oświatowej:

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanej wersji SIO część I: składanie wniosków

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanej wersji SIO część II: rozpatrywanie wniosków

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanej wersji SIO część III: Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

Instrukcja użytkownika aplikacji zmodernizowanej wersji SIO część IV: Cofanie upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO

Instrukcja użytkownika aplikacji zmodernizowanej wersji SIO część V: Składanie wniosków (szkoły i placówki oświatowe)

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego SIO – Praca na wielu bazach danych.

Instrukcja użytkownika aplikacji zmodernizowanej wersji SIO - wprowadzanie danych: Moduł I Specyfika szkoły/placówki

Instrukcja użytkownika aplikacji zmodernizowanej wersji SIO - wprowadzanie danych: Moduł II Uczeń

Instrukcja użytkownika aplikacji zmodernizowanej wersji SIO - wprowadzanie danych: Moduł III Nauczyciel

Instrukcja merytoryczna do instrukcji użytkownika aplikacji modernizowanego SIO - Przekazywanie danych związanych z zatrudnieniem nauczycieli

Instrukcja uzytkownika aplikacji zmodernizowanej wersji SIO (zaktualizowany) - wprowadzanie danych: Moduł IV Dane zbiorcze

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego SIO - wprowadzanie danych dla szkół i placówek oświatowych Moduł: Podmiot

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego SIO - wprowadzanie danych dla szkół i placówek oświatowych: Reset hasła

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej - Włączania i wyłączania szkół lub placówek oświatowych "do" lub "z" podmiotów nadrzędnych.

Instrukcja merytoryczna do instrukcji użytkownika aplikacji modernizowanej wersji SIO

Instrukcja merytoryczna do instrukcji użytkownika aplikacji zmodernizowanego SIO - Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej - Modyfikowanie danych w RSPO

Zasady składania wniosków o udzielenie upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO przez dyrektorów zespołów szkół i placówek, szkół i placówek z filią oraz jednostek złożonych

1. upoważnienie dla osoby reprezentującej podmiot udzielający upoważnienia, o którym mowa w par. 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie procedury weryfikacji dostępu do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz.U. z 2012 r., poz. 466), udzielone tej osobie przez organ upoważniający

2. upoważnienie dla wyznaczonego pracownika podmiotu prowadzącego lokalną bazę danych SIO, o którym mowa w par. 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie procedury weryfikacji dostępu do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz.U. z 2012 r., poz. 466), udzielone temu pracownikowi, przez kierownika podmiotu

3. upoważnienie ŁĄCZNE dla osoby reprezentującej podmiot udzielający upoważnienia (1) oraz wyznaczonego pracownika podmiotu (2)

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014