Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Poradnik bezpieczny wypoczynek

Drukuj
Opublikowano: 16 stycznia 2017
Wpisany przez: Tomasz Słodziński

Poradnik bezpieczny wypoczynek

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas organizowanych wyjazdów za granicę

Drukuj
Opublikowano: 22 grudnia 2015
Wpisany przez: Romuald Florczak

W związku z możliwością wystąpienia zagrożeń zamachami terrorystycznymi w wielu krajach na świecie, w tym także w krajach europejskich, a także mając na uwadze zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas organizowanych wyjazdów za granicę w formie wycieczek lub wypoczynku, przekazujemy na prośbę Ministerstwa Edukacji Narodowej przydatne informacje w tym zakresie.

Czytaj więcej...

Bezpieczny wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży. Bezpieczne wakacje nad wodą.

Drukuj
Opublikowano: 23 czerwca 2015
Wpisany przez: Robert Gwóźdź

Każdy organizator wypoczynku jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych warunków wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej. Musi również zatrudniać odpowiednio przygotowaną kadrę pedagogiczną. Organizator wypoczynku (kolonii, obozu) musi zgłosić wyjazd do właściwego (ze względu na siedzibę organizatora) kuratorium oświaty. Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci w zgłoszeniu ma obowiązek podać m.in. dane dotyczące miejsca wypoczynku i rodzaju zakwaterowania, liczby uczestników, zatrudnionej kadry oraz programu pracy z dziećmi. Musi również podać informacje na temat zapewnianej opieki medycznej. Rodzic, aby czuć się spokojnym o bezpieczeństwo swojego dziecka, przed wykupieniem turnusu, może sprawdzić organizatora w specjalnie stworzonej bazie wypoczynku: http://men.gov.pl/rejestracja/index.php?param=HolidayView_holidayView

Szczegóły na:
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/przed-wakacjami-co-warto-wiedziec-bezpieczny-wakacyjny-wypoczynek-dzieci-i-mlodziezy.html

Ponadto w związku z wieloma przypadkami utonięć, które zostały odnotowane w naszym kraju na przestrzeni ostatnich miesięcy instruktorzy z Grupy Specjalnej Płetwonurków RP przygotowali film edukacyjny „Bezpieczne przebywanie na akwenach śródlądowych i korzystanie ze sportów wodnych”.  – którego celem jest podniesienie świadomości w zakresie bezpiecznego przebywania nad wodą oraz wykształcenie prawidłowych odruchów w sytuacjach zagrożenia od najmłodszych lat.

Film dostępny na: https://vimeo.com/130853793

Załączniki:

  1. List Minister Edukacji do dyrektorów szkół.

  2. List Sekretarza Stanu w MEN

Korzystanie ze szlaków Pienińskiego Parku Narodowego przez wycieczki szkolne.

Drukuj
Opublikowano: 25 marca 2015
Wpisany przez: Robert Gwóźdź

Dyrekcja Pienińskiego Parku Narodowego przypomina, iż w celu zapewnienia  bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie pobytu na terenie Parku konieczne jest przestrzeganie „ Regulaminu dla zwiedzających”. Punkt 3 regulaminu stanowi, że „Wycieczki szkolne i grupy zorganizowane mają obowiązek zwiedzać Park wyłącznie pod opieką uprawnionych przewodników górskich”. Niejednokrotnie przewodnikami wycieczek są nauczyciele , przewodnicy  terenowi lub piloci wycieczek, czyli osoby, które nie posiadają uprawnień do oprowadzania grup po górach.

Akcja edukacyjno – informacyjna „Bezpieczny Stok” oraz „Bezpieczna woda”

Drukuj
Opublikowano: 18 grudnia 2012
Wpisany przez: Piotr Łaba

Ze szczegółami akcji można się zapoznać na stronach internetowych: www.wypoczynek.men.gov.pl  oraz www.bezpiecznienastoku.pl , http://www.msport.gov.pl

W załączeniu list Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Pana Tadeusza Sławeckiego zawierający zaproszenie do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi.

Do pobrania: logo zimowej edycji akcji informacyjno-edukacyjnej „Bezpieczna Woda” oraz ikonka akcji "Bezpieczny stok" .

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014