Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Patronaty

Drukuj
Opublikowano: 23 listopada 2012
Wpisany przez: Teodozja Świderska

ZARZĄDZENIE NR 38

OPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 21 listopada 2012 r.

w sprawie ustalenia zasad udzielania honorowego patronatu lub rekomendacji przez Opolskiego Kuratora Oświaty.

Na podstawie §16 ust. 1pkt 1 oraz § 23 ust. 13 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Opolu, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 15 z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu Kuratorium Oświaty w Opolu, zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się zasady udzielania honorowego patronatu lub rekomendacji przez Opolskiego Kuratora Oświaty, określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wzór wniosku o przyznanie honorowego patronatu lub rekomendacji Opolskiego Kuratora Oświaty, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc zarządzenie nr 5/09 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 lutego 2009r.

w sprawie zasad wspierania i obejmowania przez Opolskiego Kuratora Oświaty honorowym patronatem konkursów, uroczystości i imprez oświatowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opolski Kurator Oświaty

Halina Bilik

Załącznik 1

Załącznik 2

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

WOPZN.110.38.2012                                                                      Opole, 21.11.2012r.

 

 

ZARZĄDZENIE NR 38


OPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY


z dnia 21 listopada 2012 r.

 

 

w sprawie ustalenia zasad udzielania honorowego patronatu lub rekomendacji przez Opolskiego Kuratora Oświaty.

 

Na podstawie §16 ust. 1pkt 1 oraz § 23 ust. 13 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Opolu, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 15 z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu Kuratorium Oświaty w Opolu, zarządza się,
co następuje:  

§ 1

1. Ustala się zasady udzielania honorowego patronatu lub rekomendacji przez Opolskiego Kuratora Oświaty, określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

2. Wzór wniosku o przyznanie honorowego patronatu lub rekomendacji Opolskiego Kuratora Oświaty, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Traci moc zarządzenie nr 5/09 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 lutego 2009r.
w sprawie zasad wspierania i obejmowania przez Opolskiego Kuratora Oświaty honorowym patronatem konkursów, uroczystości i imprez oświatowych o zasięgu wojewódzkim
i  ponadwojewódzkim.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

                                                                                                         Opolski Kurator Oświaty

                                                                                                                     Halina Bilik

Działania objęte patronatem Opolskiego Kuratora Oświaty w roku szk. 2016/2017

Drukuj
Opublikowano: 05 września 2016
Wpisany przez: Teodozja Świderska

Lp.

Wnioskodawca

Nazwa przedsięwzięcia

Patronat - Rekomendacja

(w okresie)


Zasięg


 

1.

Dziecięca Politechnika

Politechnika Opolska

stały patronat

wojewódzki

2.

Zarząd Oddziału PTSM w Opolu

Wojewódzki Jesienny Zlot Rowerowy

wrzesień 2016 r.

wojewódzki

3.

Zarząd Oddziału PTSM w Opolu

Wojewódzki Zlot Szkolnych Kół Turystyczno- Krajoznawczych

październik 2016 r.

wojewódzki

4.

Szkolny Związek Sportowy „Opolskie”

Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół woj. op. za r. szk. 2015/16

luty 2017

wojewódzki

5.

Szkolny Związek Sportowy „Opolskie”

Plebiscyt na najlepszego ucznia-sportowca szkol podstawowych; gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego za rok 2016

Kwiecień – grudzień 2016

wojewódzki

6.

Ogólnopolski Program Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska” Reg. Op.

Koncert „VI Listopadowe Święto Pieśni”

listopad 2016

wojewódzki

7.

Ogólnopolski Program Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska” Reg. Op.

X Koncert Kolęd – „W kole kolędujmy”

Grudzień 2016 r.

wojewódzki

8.

Fundacja Wyrwani z Niewoli (Białystok)

Koncerty „Ku wolności” w min. 5 szk. gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w woj. op.

kwiecień – grudzień 2016r.

wojewódzki

9.

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej

Stowarzyszenie Nowe Horyzonty

październik 2016 – kwiecień 2017

ogólnopolski

10.

Komitet Okręgowy Olimpiady Historycznej w Opolu, PTH Oddz. Opole

Eliminacje okręgowe XLIII Olimpiady Historycznej

styczeń 2017

etap wojewódzki

11.

Fundacja Edukacyjna Perspektywy

X edycja Opolskiego Salonu Maturzystów Perspektywy 2016

30.09. 2016

wojewódzki

12.

Maspex -GMW Sp. z o.o. we współpracy z KG Policji

„Akademia Bezpiecznego Puchatka”

r. szk. 2016/2017

ogólnopolski

13.

Archiwum Państwowe w Opolu

Konkurs „Wspomnienia o Opolu”

r. szk. 2016/2017

wojewódzki

14.

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Program Edukacyjny TalentowiSKO

r. szk. 2016/2017

ogólnopolski

15.

Garden of Words w im. "Partnerstwo dla Zdrowia"

"Śniadanie Daje Moc"

r. szk. 2016/2017

ogólnopolski

16.

Fundacja "Być Bardziej"

Program społ. "Dzwonek na obiad" i akcja " Grosz do grosza"

r. szk. 2016/2017

ogólnopolski

17.

Garden of Words w im. Tesco dla Szkół

Program "Od uprawy do potrawy"

r. szk. 2016/2017

ogólnopolski.

18.

Światowy Zw. Żołnierzy AK - Oddz. Opole

Wojewódzki Konkurs o Armii Krajowej

Luty 2017r.

wojewódzki

19.

Wydz. Ekonom. w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

Projekt "Misja- Rozwój"

15.08.2016r.-30.06.2017r.

ponadwojewódzki

20.

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku

II Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Żywności i Żywieniu

styczeń -marzec 2017r.

wojewódzki

21.

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków -KUPS

Program edukacyjny "Soki i musy - witaminy w smartformie"

r. szk. 2016/17

ogólnopolski

22.

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku

II Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Żywności i Żywieniu

styczeń -marzec 2017r.

wojewódzki

23.

Partner Programu "Katyń…ocalić od zapomnienia"

Uroczystość posadzenia Dębu Pamięci, na terenie Ośr. Wyp. "Czerwony Kozioł" w Głuchołazach

12.11.2016r.

lokalny

24.

Komitet Okręgowy Olimpiady Jęz. Niemieckiego w Opolu

19. edycja Olimpiady Języka Niemieckiego

28.01.2017r.

wojewódzki

25.

Magazyn "TIK w Edukacji"

Konkurs pn. "Jestem SMART - Sprytny. Mobilny. Aktywny, Rozsądny. Technologicznie Zakręcony"

12.09.-2.12.2016r.

ogólnopolski

26.

Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu

Konkurs plastyczny i wystawa pokonkursowa "Szybuję w przestrzeni odwagi"

styczeń- czerwiec 2017r.

wojewódzki

27.

TSKN na Śląsku Opolskim

Konkurs recytatorski w języku niemieckim (1) i konkurs wiedzy o mniejszości niemieckiej (2)

(1) finał maj /czerwiec 2017 (2) styczeń-kwiecień 2017

wojewódzki

28.

Archiwum Państwowe w Opolu

Sesja popularnonaukowa "Stefan Oswald Popiołek - historyk, archiwista, muzealnik, naukowiec i społecznik"

4.11.2016r.

lokalny

29.

Komitet Organizacyjny (Matematyka bez Granic 2017)

Międzynarodowy Konkurs Matematyka bez Granic 2017

finał luty/marzec 2017

międzynarodowy - edycja polska

30.

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

III Opolska Sesja Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych pn. "Czytam i rozumiem"

25.10.2016r.

wojewódzki

31.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu

XIV Konkurs Pieśni Patriotycznej

07.11.2016 r.

wojewódzki

32.

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

w okresie od grudnia 2016 r. do kwietnia 2017 r.

okręgowy i ogólnopolski

33.

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

Akcja Profilaktyki Stomatologicznej

 

województwo opolskie

34.

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Opolu

„Otwarte Serce” koncert charytatywny

01.12.2016 r.

województwo opolskie

35.

Archiwum Państwowe w Opolu

Konferencja „35. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Nowe spojrzenie na rolę archiwistów w poznawaniu i nauczaniu historii”

16.12.2016 r.

lokalny

36.

Publiczne Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zdzieszowicach

„Teatralia Opolskie 2017” – II Wojewódzki Przegląd Gimnazjalnych Zespołów Teatralnych

15.03.2017 r.

wojewódzki

37.

Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Koło nr 25 w Opolu

„Dzień Weterana Działań Poza granicami Państwa „

25.05.2017 r.

ogólnopolski

38.

Komitet Okręgowy Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów w Opolu, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Opolu

Eliminacje okręgowe I Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów

Grudzień 2016/styczeń 2017 r.

województwo opolskie

39.

Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział Śląska Opolskiego

Podsumowanie Wojewódzkiego Konkursu Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych

Listopad 2017 r.

wojewódzki

40.

Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział Śląska Opolskiego

Wojewódzki Jesienny Zlot Rowerowy

Wrzesień 2017 r.

wojewódzki

41.

Szkoły Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu

„Konkurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów gimnazjum województwa opolskiego”

07.12. 2016 r.

województwo opolskie

42.

Zespół Szkół w Dąbrowie

XVIII Wojewódzki Festiwal Artystyczny „Liść Dębu” – Dąbrowa 2017

12 – 13.05.2017 r.

Zasięg: szkoły podstawowe i gimnazjalne województwa opolskiego

43.

Fundacja Oświecony w Opolu

Akcja ,,Bądź energetycznie oświecony”

od grudnia 2016 r. do grudnia 2017 r.

wojewódzki

44.

Zespół Szkół w Gogolinie Stowarzyszenie Azjatyckich Sztuk i Sportów Walki "KOU BU KAI”

V- Mistrzostwa Śląska Szkół Mundurowych Ponadgimnazjalnych o Puchar Komendanta WKU i Marszalka Województwa Opolskiego

25.04.2017 r.

Zasięg: regionalny - i obejmuje trzy województwa: opolskie, śląskie, dolnośląskie.

45.

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu

X Regionalny Konkurs Wiedzy Historycznej „Obozy w Lamsdorf/Łambinowicach (1870-1946). Historia i współczesność”

31.03.2017 r.

regionalny

46.

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu

Konkurs Recytatorski Poezji Jenieckiej pt. Nie traćmy pamięci” (XXV edycja)

07.04.2017 r.

wojewódzki

47.

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu

IX edycja konkursu na projekt historyczny pt. : ”Póki nie jest za późno”

02.06.2017 r.

ogólnopolski

48.

Zespół Szkół im. Jana Pawła 11 w Pietrowicach

IX Wojewódzki Konkurs Poezji i Pieśni św. Jana Pawła II pn. „SYĆKA SE WOM ZYCOM"

12.05.2017 r. – eliminacje 13.05.2017 r. – gala finałowa

wojewódzki

49.

Filmoteka Narodowa w Warszawie,współorganizator: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego

III Konferencja „Edukacja filmowa w szkole”

17.12.2016 r.

wojewódzki

50.

Zespół Szkół Gminy Izbicko Publiczna Szkoła Podstawowa im. Franciszka Myśliwca w Izbicku

XXIV Wojewódzki Konkurs Gawędziarski „ Śląskie Beranie "

28.04.2017 r.

wojewódzki

51.

Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział Śląska Opolskiego

Wojewódzki Zlot Szkolnych Kół Krajoznawczo – Turystycznych

Październik 2017 r.

wojewódzki

52.

Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku

Wojewódzki Przegląd Musztry

6 – 7.04.2017 r.

wojewódzki

53.

Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku

II Wojewódzkie Terenowe Zawody Sportowo – Sprawnościowe dla klas mundurowych

6 – 7.04.2017 r.

wojewódzki

54.

Polskie Towarzystwo Matematyczne Oddział Zielonogórski Uniwersytet Zielonogórski

XXVIII Międzynarodowy Konkurs „Matematyka bez granic” Senior –zawody międzyklasowe dla 3 klasy gimnazjum i 1 klasy szkoły ponadgimnazjalnej ; Międzynarodowy Konkurs „Matematyka bez Granic Junior – zawody międzyklasowe dla 5 i 6 klasy szkoły podstawowej

Terminarz XXVIII MK "MBG" Senior (edycja 2016/2017)

• etap wstępny (wewnątrzszkolny): od stycznia do 1 marca 2017 roku

• finał: 7 marca 2017 roku Terminarz MK "MBG" Junior (edycja 2016/2017)

• etap wstępny (wewnątrzszkolny): od stycznia do 1 marca 2017 roku

• finał: 9 marca 2017 roku

maj – czerwiec: wręczenie nagród i dyplomów laureatom konkursu w Regionalnych Komitetach Organizacyjnych Międzynarodowego Konkursu „Matematyka bez Granic”.

międzynarodowy/ogólnopolski

55.

Polskie Towarzystwo Turystyczno—Krajoznawcze. Oddział Sudetów Wschodnich w Prudniku

XXXVIII pieszy „Rajd Maluchów”

27.05.2016 r.

ogólnopolski

56.

„Stowarzyszenie Delta” Park Nauki i Rozrywki w Krasiejowie

„Ambasador Opolskich Dzieci”

okres jesienno – zimowy i wczesno - wiosenny

wojewódzki

57.

Koło Naukowe Ekonomistów działające na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział Opole

IV edycja konkursu „Igrzyska ekonomiczne"

07.03.2017 r. – Etap I 04.04.2017 r. – Etap II

wojewódzki

58.

Zespół Placówek Specjalnych w Nysie

XIII Wojewódzka Olimpiada Języka Angielskiego połączona z przeglądem piosenki angielskiej

06.04.2017 r.

wojewódzki

59.

Zespół Placówek Specjalnych w Nysie

VI Regionalny Mityng Gimnastyki Sportowej Kobiet i Mężczyzn Olimpiad Specjalnych

Marzec 2017 r.

wojewódzki

60.

Zespół Placówek Specjalnych w Nysie

XXI Wojewódzki Konkurs Historyczny

11.05.2017 r.

wojewódzki

61.

Zespół Placówek Specjalnych w Nysie

XII Wojewódzki Przegląd Poezji ks. Jana Twardowskiego

Czerwiec 2017 r.

wojewódzki

62.

Komitet Okręgowy Olimpiady Geograficznej we Wrocławiu

Finał Okręgowy XLIII Olimpiady Geograficznej

11.02.2017 r. – zawody pisemne 12.02.2017 r. – zawody ustne

podwojewódzki

63.

Zespół nauczycieli szkół Opola współpracujących z organizacjami pozarządowymi Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” na Uniwersytecie Opolskim

III edycja Przeglądu Muzycznego „Śpiewamy Kolędy, Pastorałki i Polskie Pieśni Świąteczne” w ramach Opolskiego Konkursu Historycznego „Jestem Polakiem i kocham swój kraj”

18.01.2017 r. – szkoły podstawowe 19.01.2017 – szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne

wojewódzki

64.

Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód Opolski Oddział Wojewódzki

Eliminacje wojewódzkie 47. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Poezja i proza na wschód od Bugu”

Maj 2017 r.

ogólnopolski

65.

Biuro Poselskie Posłanki do Parlamentu Europejskiego Danuty Jazłowieckiej w Opolu

„Pokaż Język: Odkryj Szekspira”

04.02.2017 r.

wojewódzki

66.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie

Mistrzostwa Województwa w Piłce Nożnej na Trawie

24.05.2017 r.

wojewódzki

67.

Zespół Szkół w Pietrowicach

XI Wojewódzki Jesienny Zlot Rowerowy Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych

15.09.2017 r. – 17.09.2017 r.

wojewódzki

68.

Zespół Szkól Specjalnych im. Adama Mickiewicza w Namysłowie

Wojewódzka Spartakiada La „Sprawni Razem”

30.05.2017 r.

wojewódzki

69.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Prudniku

XVI Wojewódzki Konkurs Polonistyczny dla uczniów gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych specjalnych województwa opolskiego

06.04.2017 r.

wojewódzki

70.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Prudniku

II Wojewódzki Turniej Rowerowy dla uczniów klas gimnazjalnych Zespołów Edukacyjno – Terapeutycznych oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy

30.05.2017 r.

wojewódzki

71.

Koło Naukowe Ekonomistów Uniwersytetu Opolskiego

„Igrzyska Ekonomiczne”

07.03.2017 r. – I etap 04.04.2017 r. – II etap

wojewódzki

72.

Zespól Szkól Ogólnokształcących Nr I w Opolu

Konkurs Pieśni Patriotycznej

Listopad 2017 r.

wojewódzki

73.

Zespól Szkół Nr 2 Publiczne Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Księżnej Jadwigi Śląskiej w Oleśnie

Wystawienie musicalu pt. „Romeo i Julia”. Jubileusz 10 – lecia szkolnego koła teatralnego „Maska”

08 – 09.06.2017 r.

wojewódzki

74.

Zespól Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu

Georgianum – święto Brzeskich Żaków oraz towarzyszący mu wernisaż wystawy prac plastycznych promujący talenty uczennic z Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum w ramach realizacji zadań Szkoły Odkrywców Talentów

25 – 26.05.2017 r.

regionalny

75.

Zespół Szkól Specjalnych w Opolu

III Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Słowem Malowane – Sportowe Opowieści” Opole 2017

27.04.2017 r.

wojewódzki

76.

Zespól Szkół Specjalnych w Opolu

XVII Wojewódzki Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego dla uczniów szkól specjalnych

16.05.2017 r.

wojewódzki

77.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Opolu

XVII Wojewódzki Konkurs Literacko – plastyczny „Zwierzaki”

I połowa 2017 r.

wojewódzki

78.

Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy

XV Wojewódzki Konkurs Gier Logicznych

Listopad 2017 r.

wojewódzki

79.

Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy

Wojewódzkie Biegi Przełajowe

27.04.2017 r.

wojewódzki

80.

Zespól Szkól Specjalnych w Opolu

XII Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Opolu i Opolszczyźnie „Opolszczyzna bez tajemnic”

12.05.2017 r.

wojewódzki

81.

Politechnika Opolska Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

Politechnika Opolska – Osobom z Niepełnosprawnościami

10.05.2017 r.

wojewódzki

82.

Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu

Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża – etap okręgowy

Maj 2017 r.

ogólnopolski

83.

Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu

XIV edycja Ogólnopolskiego Turnieju Szkól Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych oraz Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie pod hasłem „Młoda Krew Ratuje Życie”

01.09.2016 r. – 22.06.2017 r. podsumowanie okręgowe wrzesień 2017 r.

ogólnopolski

84.

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Chórów Szkolnych Opolszczyzny „Opolszczyzna śpiewa” w Opolu

Koncert kolęd pt. „W kole kolędujemy”

Grudzień 2017 r.

wojewódzki

85.

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Chórów Szkolnych Opolszczyzny „Opolszczyzna śpiewa” w Opolu

VII Przegląd Pieśni Patriotycznej „Listopadowe Święto Pieśni”

Listopad 2017 r.

wojewódzki

86.

Opolski Oddział Polskiego Towarzystwa Fizycznego

50 Międzyszkolny Turniej Fizyczny o Puchar OO PTF

10.12.2016 r. – I i II etap – 10 szkół pełniących funkcję Okręgów 21.01.2017 r. – półfinał i finał

wojewódzki

87.

Zespół Szkół w Oleśnie

XXVIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego i Mistrzostwa Tańca Towarzyskiego Okręgu Opolskiego

25.11.2017 r.

regionalny

88.

Zespół Szkół w Oleśnie

Turniej Tańca o Puchar Dyrektora Szkoły

11.02.2017 r.

regionalny

89.

Publiczne Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego poety – żołnierza AK w Żelaznej

XVII Wojewódzki Konkurs Młodych Talentów Poetyckich „Złote Pióro 2017”

28.03.2017 r.

wojewódzki

90.

Politechnika Opolska Instytut Automatyki i Informatyki

3rd International Scientific Conference on Brain Computer Interfaces 2018 Opole

13 – 14.03.2018 r.

międzynarodowy

91.

Szkolny Związek Sportowy „Opolskie” w Opolu

Plebiscyt na 10ciu najlepszych sportowców szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego za rok szkolny 2016

Styczeń/luty 2017 r.

wojewódzki

92.

Szkolny Związek Sportowy „Opolskie” w Opolu

Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkól województwa opolskiego za rok szkolny 2016/2017

Październik/listopad 2017 r.

wojewódzki

93.

Szkolny Związek Sportowy „Opolskie” w Opolu

Mistrzostwa Polski w szachach drużynowo szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego

Maj 2017 r.

ogólnopolski

94.

Szkolny Związek Sportowy „Opolskie” w Opolu

Konkurs plastyczny „Sport w wyobraźni Ucznia”

Maj 2017 r.

wojewódzki

95.

Szkolny Związek Sportowy „Opolskie” w Opolu

Mistrzostwa Województwa w biegach przełajowych Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych Województwa Opolskiego

Październik 2017 r.

wojewódzki

96.

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie

Bieg Tropem Wilczym dla upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych

26.02.2017 r.

lokalny

97.

Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

XXV edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża – etap okręgowy

Marzec 2017 r.

ogólnopolski

98.

Zespół Szkół w Oleśnie

XVII Szkolne Konfrontacje Teatralne

11.03.2017 r.

ogólnopolski

99.

Publiczne Przedszkole nr 6 im. Jana Brzechwy w Zdzieszowicach

XI Przegląd Tańców Regionalnych

31.03.2017 r.

regionalny

100.

Zespół Szkół Technicznych w Nysie Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w Nysie

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

03.03.2017 r. – 04.03.2017 r.

ogólnopolski

101.

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu

Oferta edukacyjna dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Pierwsza w tym sezonie „premiera belferska” Spektakl „Ślub”

wojewódzki

102.

Przedszkole Publiczne nr 5 w Brzegu

X Rowerowy Rajd Przedszkolaka

10.06.2017 r.

wojewódzki

103.

Instytut Nowych technologii w Łodzi

I Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy O Biznesie i Innowacjach

2017 r.

ogólnopolski

104.

Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu

IV edycja Targów Edukacyjnych EDU-Opole

7-8. 03. 2017 r.

wojewódzki

105.

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Brzegu

Konkurs dla mieszkańców Brzegu na plakat nawiązujący do skutecznej ochrony i dbania o swoje dane osobowe pod hasłem „Moje dane – bezpieczne dane” realizowany w ramach programu Twoje dane - Twoja sprawa

27.01.2017 r.

Zasięg: miasto Brzeg

106.

AGORA S. A. Warszawa Oddział Opole Wydawca Gazety Wyborczej

„16. Polonez dla Maturzystów”

09.02.2017 r.

miasto Opole

107.

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Opolu

XXI Wojewódzki Finał Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

07.04.2017 r.

województwo opolskie

108.

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Opolu

XL Wojewódzki Finał Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 2017

20.05.2017 r.

województwo opolskie

109.

Fundacja „Dla Dziedzictwa” w Opolu

III Opolski Test Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych

03.03.2017 r.

województwo opolskie

110.

Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia w Opolu

Konferencja naukowo – metodyczna „Odpowiedzialni za wychowanie”

28.03.2017 r.

województwo opolskie

111.

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych Zarząd Główny w Toruniu

„XXIV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych „WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ ENERGETYKI”

25-27.08.2017 r.

ogólnopolski

112.

Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy w Opolu

25. edycja Europejskich Dni Dziedzictwa w województwie opolskim pod hasłem „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”

09.09. - 17.09.2017 r.

województwo opolskie

113.

Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj w Lubiczu

„Kurczak w domu i szkole nie tylko w rosole”

akcja.

województwo opolskie

114.

Przedszkole Publiczne Nr 25 w Opolu

VI Olimpiada Wojewódzka „Torba Kangura”

18.05.2017 r.

województwo opolskie

115.

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

XVI edycja Konkursu „Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym”

12.05.2017 r.

województwo opolskie

116.

Stowarzyszenie PRO LIBERIS SILESIAE w Raszowej

Piąta edycja projektu „Mini Miasto”

03.-07.07.2017 r.

ponadregionalny

117.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

XIII Nyski Festiwal nauki pt. „Nauki techniczne–technologie przyszłości”, połączony z piknikiem naukowym na terenie Regionalnego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie

27-28.09.2017 r.

regionalny

118.

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Zarząd Okręgu Opolskiego

Wojewódzki Konkurs Armia Krajowa 1939-1945

Luty-maj 2018 r.

wojewódzki

119.

Komitet Okręgowy Olimpiady Historycznej w Opolu

Eliminacje okręgowe XLIV Olimpiady Historycznej

styczeń 2018 r.

wojewódzki

120.

PRESSCOM Sp. z o.o. we Wrocławiu

III edycja ogólnopolskiego Konkursu „Jestem SMART – Sprytny, Mobilny, Aktywny, Technologicznie Zakręcony pod hasłem przewodnim „Jestem SMART – aktywnie poznaję świat od podwórka do wszechświata”.

11.09.-08.12.2017 r.

ogólnopolski

121.

Fundacja Edukacyjna PERSPEKTYWY w Warszawie

Opolski Salon Maturzystów PERSPEKTYWY 2017

19.09.2017 r.

Województwo opolskie

Działania objęte patronatem Opolskiego Kuratora Oświaty w roku szk. 2015/2016

Drukuj
Opublikowano: 04 września 2015
Wpisany przez: Teodozja Świderska

L.p.

Wnioskodawca

Nazwa przedsięwzięcia

Patronat - Rekomendacja

(w okresie)

Adresaci
(zasięg)

 


 

 

 

 

 

1.

Dziecięca Politechnika

Politechnika Opolska

stały patronat

Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 7 – 12 lat

2.

Zarząd Oddziału PTSM w Opolu

Wojewódzki Jesienny Zlot Rowerowy

wrzesień 2015r.

Zasięg: wojewódzki
Adresaci:
uczniowie szk. podst., gimnazjalnych

3.

Zarząd Oddziału PTSM w Opolu

Wojewódzki Zlot Szkolnych Kół Turystyczno- Krajoznawczych

październik 2015r.

Zasięg: wojewódzki
Adresaci:
uczniowie szk. podst., gimnazjalnych

4.

Zarząd Oddziału PTSM w Opolu

Podsumowanie Woj. Konkursu Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych

Listopad 2015

Zasięg: wojewódzki
Adresaci:
dyrektorzy szkół, kierownicy SSM, opiekunowie SKK-T

5.

Szkolny Związek Sportowy „Opolskie”

Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół woj. op. za r. szk. 2014/15

Październik/ listopad 2015

Zasięg: wojewódzki
Adresaci:
uczniowie wszystkich typów szkół

6.

Ogólnopolski Program Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska” Reg. Op.

Koncert „V Listopadowe Święto Pieśni”

13 listopada 2015

Zasięg: wojewódzki
Adresaci:
uczniowie szkół ponadgimn.

7.

Ogólnopolski Program Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska” Reg. Op.

IX Koncert Kolęd – „W kole kolędujmy”

Grudzień 2015 r.

Zasięg: wojewódzki
Adresaci:
uczniowie szkół ponadgimn.

8.

LOK (Zarząd Woj.)

Zorganizowanie dla młodzieży szkolnej ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – szkolnej ligi strzeleckiej

wrzesień- grudzień 2015r.

Zasięg: Opole (wojewódzki)
Adresaci:
uczniowie szkół gimnazjalnych ponadgimnazjalnych

9.

ZS w Kietrzu

XVI Międzynarodowy Turniej Mikołajkowy w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt

5 grudnia 2015r.

Zasięg: wojewódzki

10.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leśnicy

XIII Wojewódzki Konkurs Gier Logicznych Szkolnictwa Specjalnego

Listopad 2015r.

Zasięg: wojewódzki

11.

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej

Stowarzyszenie Nowe Horyzonty

 

wrzesień 2014 –
- czerwiec 2015

Zasięg: ogólnopolski
Adresaci:
 n-le i uczniowie szk. podst., gimnazjal. i ponadgimnazjalnych

12.

Fundacja „Zwalcz Nudę” we współpracy z Fundacją „Prudence Faundantion”

Polska edycja kampanii społ. Z zakresu ed. Finansowej dzieci pt. „Cha – Ching”

Maj 2015-czerwiec 2016

Zasięg: międzynarodowy /ogólnopolski
Adresaci: dzieci w wieku wczesnoszk.,  rodzice
, n-le, dyrektorzy

13.

PWSZ w Nysie

XI Nyski Festiwal Nauki

9-10 września 2015r.

Zasięg: wojewódzki

14.

Centrum EFEKTY

„E- Informator Edukacja. Studia” (rekomendacja OKO)

na r. szk. 2015/2016

Zasięg: ogólnopolski
Adresaci:
uczniowie szkół ponadgimn.

15.

Wydawnictwo Wolters Kluwer SA („Dyrektor Szkoły – Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej”; „Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola”

II edycja ogólnopolskiego konkursu na tytuł Super Dyrektora Szkoły i Super Dyrektora Przedszkola

22-23.10.2015r.

Zasięg: ogólnopolski

 

16.

UG Turawa – Samorząd; Śląski Dom sp. z o.o.

Konkurs fotograficzny pt. Śląski Dom – Wczoraj i Dziś”

1.07. - 31.10.2015r.

Zasięg: wojewódzki
Adresaci:
uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

17.

Agencja PRGarden of Words
w im.
Partnerstwa dla Zdrowia

IV edycja programu Śniadanie Daje Moc

r. szk. 2015/16

Zasięg: ogólnopolski
Adresaci:
uczniowie szkół podst. (kl. 0-III)

18.

Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Opolski Salon Maturzystów – prośba o udział OKO w Komitecie Honorowym

25 września 2015r. –(PO)

Zasięg: wojewódzki
Adresaci:
uczniowie szkół ponadgimn.

19.

Komitet Okręgowy Olimpiady Historycznej w Opolu – Instytut Historii UO

Etap Okręgowy Olimpiady Historycznej

styczeń 2016

Zasięg: wojewódzki
Adresaci:
uczniowie szkół ponadgimn.

20.

Fundacja „Być Bardziej”

Ogólnopolski projekt społeczny „Dzwonek na obiad”

r. szk. 2015/2016

Zasięg: ogólnopolski
Adresaci:
dzieci i młodzież

21.

Bank Polskiej Spółdzielczości SA

III edycja Programu TalentowiSKO

r. szk. 2015/2016

Zasięg: ogólnopolski
Adresaci:
uczniowie sp, gimnazjal.  i ponadgimn.

22.

Garden of Words w im. Tesco Polska

Konkurs Tesco dla Szkół – „Przyszłość na talerzu”

r. szk. 2015/2016

Zasięg: ogólnopolski
Adresaci:
uczniowie i n-le szk. podst.
i gimnazjów

23.

Redakcja   (wydawca) kwartalnika „IT w Edukacji”

Ogólnopolski   konkursu „J e s t em SMART (Sprytny, Mobilny, Aktywny, TechnologicznieZakręcony)"

14 września -12 listopada 2015r.

Zasięg: ogólnopolski
Adresaci:
uczniowie i n-le szk. podst.
i gimnazjów

24.

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego

VII edycja Programu edukacyjnego „Przywróćmy Pamięć”

r. szk. 2015/2016

Zasięg: ogólnopolski
Adresaci: młodzież (gimnazjalna i licealna od13-18 lat) oraz podopieczni
org.pozarząd. i placówek dla młodzieży

25.

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu -Wydz. Ekon. w Opolu

Program „Bezpieczeństwo w Intrenecie. Jak chronić swój wizerunek i godność – edycja 1”

20 września 2015r.– 30 czerwca 2016r.

Zasięg: ponad wojewódzki
Adresaci:
uczniowie szkół ponadgimn.

26.

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu (współorganizacja Kuratorium Oświaty w Opolu)

1.Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej ŻAK 2016;
2. Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej GIMNAZJALISTA 2016;
 
3.Diecezjalny Konkurs Artystyczny Opole 2016

r. szk. 2015-2016

Zasięg: diecezja opolska
Adresaci:
uczniowie szkół podst., gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

27.

 Opolski Oddział Wojewódzki NFZ

Akcja Profilaktyki Stomatologicznej

r. szk. 2015-2016 

Zasięg: wojewódzki
Adresaci:
uczniowie kl. I  szkół  podst. woj. opolskiego

28.

Galeria Sztuki Współczesnej
w Opolu

Konkurs plastyczny i wystawa pokonkursowa pt.„Co żyje pod łóżkiem?”

styczeń-grudzień 2016

Zasięg: wojewódzki
Adresaci:
uczniowie kl. I-III  szk.  podst. woj. opolskiego

29.

Publiczne Gimnazjum w Walcach

VI Wielkie Wojewódzkie Dyktando Jęz. Niemieckiego

19.10.2015 16.11.2015

Zasięg: wojewódzki

30.

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pomocy Dzieciom
i Młodzieży Chorym na Cukrzycę

Przedszkole i Szkoła Przyjazne Diabetykom! (szkolenia dla pracowników szkół i przedszkoli)

r. szk. 2015-2016

Zasięg: ogólnopolski
Adresaci: n-le (dzieci/diabetyków)

31.

ZSO w Kluczborku

Regionalny Przystanek Profilaktyczny "STOP NARKOTYKOM- STOP DOPALACZOM"

24-25 września 2015r.

Zasięg: regionalny Adresaci: uczniowie szkół ponagimn.

32.

Politechnika Opolska

II edycja zawodów „Politechnika Opolska Olimpiadom Specjalnym Polska – Opolskie” oraz Konferencja pn. „Osoby
z niepełnosprawnościami – edukacja, rehabilitacja, turystyka i rekreacja”

11-12 maja 2016r.

Zasięg: wojewódzki

 33. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Głogówku XII Wojewódzki Konkurs Wiedzy Matematycznej 9 marca 2016r Zasięg: wojewódzki
Adresaci: uczniowie (z upośledzeniem umysł. w st. lekkim) szk. podst.i gimnazjów
34. Zespół Szkół Specjalnych
w Opolu
XI Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Opolu i Opolszczyźnie „Opolszczyzna bez tajemnic” 13 maja 2016r. Zasięg: wojewódzki
Adresaci: młodzież gimnazjalna ze sz.spec.
35 Politechnika Opolska – Instytut Automatyki i Informacji II konferencja popularnonaukowa Mózg – Komputer 2016 15 marca 2016r. Zasięg: ogólnopolski/wojewódzki
Adresaci: nauczyciele woj. opolskiego
36 Zespół Szkół Ekonomicznych
w Opolu
„Otwarte Serce” – koncert charytatywny 8 grudnia 2015r. Zasięg: wojewódzki
Adresaci: młodzież, wolontariusze, podop.DPS-ów, itd.
37 MDK w Opolu Międzynarodowe Spotkanie Tancerzy breakdance.BACK 2 DA BREAKS 28-29 listopada 2015r. Zasięg: ogólnopolski/ międzynarodowy
Adresaci: ok. 100 uczestników (młodzież
w wieku 13-20 lat)
 38 Zespół Szkół Specjalnych
w Opolu
 XVI Wojewódzki Turniej Wiedzy
o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego dla uczniów szkół specjalnych
19 maja 2016r.  Zasięg: wojewódzki
Adresaci: szkoły specjalne i ośr. szk. wych.
39 Zespół Szkół Specjalnych
w Opolu
II Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Słowem Malowane – Górskie Opowieści” 12 maja 2016r. Zasięg: wojewódzki
Adresaci: dzieci i młodzież placówek kształcenia specjalnego
 40 Danuta Jazłowiecka –Posłanka do Parlamentu Europejskiego Konkurs  „Pokaż Język -Odkryj Szekspira 5.03.2016r.  Zasięg: wojewódzki
Adresaci:
uczniowie szkół ponadgimn.
 41  Instytut Filologii Germańskiej - UO Etap okręgowy Olimpiady Jęz. Niemieckiego 30.01.2016r.   Zasięg: wojewódzki
Adresaci:
uczniowie szkół ponadgimn.
 42  Moszna Zamek Sp. z o.o. Konkurs pn."Wymarzona zielona szkoła na Zamku w Mosznej" marzec - kwiecień  2016   Zasięg: wojewódzki
Adresaci: uczniowie kl. IV –VI szk. podst.
 43 Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ (Koło nr 25 w Opolu)  1.Konkurs plastyczny pt." Żołnierze polscy w misjach pokojowych ONZ"  
2. Konkurs tematyczny nt. „ Udział żołnierzy polskich w misjach pokojowych i stabilizacyjnych w l. 1953 -2015" 
24.05.2016r.  Zasięg: wojewódzki
Adresaci: młodzież szkolna
 44 Publiczne Gimnazjum
w Zdzieszowicach 
 Teatralia Opolskie 20J6- I Wojewódzki Przegląd Gimnazjalnych Zespołów Teatralnych 4.03.2016r.  Zasięg: wojewódzki
Adresaci:gimnazjalne zespoły/grupy teatralne 
 45  Zespół Placówek Edukacyjnych (MOS i OS-W) w Dobrodzieniu  Impreza pn. „Święto Pluszowego Misia” 5.03.2016r.  Zasięg: wojewódzki
Adresaci: dzieci młodzież placówek kształcenia specjalnego 
46 Wydział Chemii UO XXII Opolski Turniej Chemiczny 14.04.2016r. Zasięg: wojewódzki
Adresaci:
uczniowie szkół ponadgimn.
47 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
w  Kluczborku
Wojewódzkie warsztaty przyrodnicze "JESTEM BEZPIECZNY" 26.04.2016r. Zasięg: wojewódzki
Adresaci: uczniowie gimnazjów z głębszą niepełnosprawnością
48 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
w  Głubczycach
Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego dla szkół i placówek specjalnych marzec 2016r.   Zasięg: wojewódzki
Adresaci: uczniowie szkół i placówek kształcenia specjalnego
49 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
Głubczycach
Wojewódzki Konkurs Polonistyczny "Sławni Polacy” dla szkół i placówek specjalnych kwiecień 2016r.  Zasięg: wojewódzki
Adresaci: uczniowie szkół i placówek specjalnego (poz.gimn.)
50 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
Głubczycach
Wojewódzki Turniej Badmintona dla szkół i placówek specjalnych październik 2016r.  Zasięg: wojewódzki
Adresaci: uczniowie szkół i placówek kształcenia specjalnego
 51 Komitet Okręgowy Olimpiady Geograficznej – UW Finał Okręgowy XLII Olimpiady Geograficznej 6-7.02.2016r.
Zasięg: okręgowy
Adresaci: uczniowie szkół ponadgimn.
52 Zespół Szkół Specjalnych
w Namysłowie
Wojewódzka Spartakiada LA „Sprawni Razem” 24.05.2016r. Zasięg: wojewódzki
Adresaci: uczniowie szkół i pl. kszt. spec.
53 Zespół Placówek Specjalnych
w Nysie
 
XI Wojewódzki Przegląd Poezji ks. Jana Twardowskiego
czerwiec 2016r. Zasięg: wojewódzki
Adresaci: uczniowie szkół i pl. kszt.spec.
 54 Zespół Placówek Specjalnych
w Nysie
 
XII Wojewódzka Olimpiada Języka Angielskiego połączona z przeglądem piosenki angielskiej kwiecień 2016r.   Zasięg: wojewódzki
Adresaci: uczniowie szk.i pl.kszt. specj.
55 Zespół Placówek Specjalnych
w Nysie
XX Wojewódzki Konkurs Historyczny –
Polska pierwszych Piastów – Chrzest Polski
10 maja 2016r. Zasięg: wojewódzki
Adresaci: uczniowie szk. i pla.kszt. spec.
56 Stowarzyszenie Klub Futbolu Amerykańskiego Wizards Opole „Futbol amerykański i flagowy. Wizards Opole- Zaczarujemy Opolskie Szkoły” 2016r. Zasięg: wojewódzki
Adresaci: dzieci
i młodzież szkolna
57  MODN w Opolu Etap okręgowy Olimpiady Wiedzy
o Języku Polskim
 
grudzień 2015 - marzec 2016r.  Zasięg: okręgowy
Adresaci: uczniowie szkół ponadgimn.
 58 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Prudniku  XV Konkurs Polonistyczny 14.04.2016r. Zasięg: wojewódzki
Adresaci: uczniowie szkół i pl.kszt. spec.
59 Zespół Placówek Oświatowych ,,Ósemka"w Strzelcach Op. XIII Wojewódzki Konkurs Wiedzy Technicznej 15.03.2016r.
60 Polski Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych - Oddz. Śląska Opolskiego Wojewódzki Jesienny Zlot Rowerowy wrzesień 2016r. Zasięg: wojewódzki

61 Polski Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych - Oddz. Śląska Opolskiego Wojewódzki Zlot Szkolnych Kół Krajoznawczo – Turystycznych październik 2016r. Zasięg: wojewódzki

62 Publiczne Gimnazjum nr 8
w Opolu
XVII Woj. Recytatorski Konkurs Jednego Poety             grudzień 2016 r. Zasięg: wojewódzki
Adresaci: gimnazja
63 Archiwum Państwowe w Opolu  Projekt pn. „Śladami św. Wojciecha
w Opolu”
styczeń - czerwiec 2016 r.   Zasięg: wojewódzki
64 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - LO w Prudniku IV Wojewódzkie Zawody Pierwszej Pomocy Zasięg: wojewódzki
65 Polski Związek Motorowy oraz  WORD, KW Policji, Op. W Rada BRD, KO XXXIX Wojewódzki Finał Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 14.05.2016r. Zasięg: wojewódzki
66 j.w. XXXIX Wojewódzki Finał Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 6-8.06.2016r. Zasięg: wojewódzki
67 j.w. XX Wojewódzki Finał Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego 1.04.2016r. Zasięg: wojewódzki
68 Zespół Szkół Gminy Izbicko – PSP w Izbicku

XXIII Wojewódzki Konkurs Gawędziarski „Śląskie Beranie”

8.04.2016r. Zasięg: wojewódzki
69 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie

Mistrzostwa Województwa w Halowej Piłce Nożnej

15.03.2016r. Zasięg: wojewódzki
 70 Opolska Organizacja LOK  Przygotowanie do przeprowadzenia ligi strzeleckiej IX -XII.2016r.   Zasięg: wojewódzki
71 j.w. Zorganizowanie zawodów wojewódzkich w Opolu kwiecień 2016r.
Zasięg: wojewódzki
72 Opolski Oddział Okręgowy PCK XIII Ogólnopolski Turniej ph. „Młoda Krew Ratuje Życie” maj - czerwiec wrzesień 2016r. Zasięg: ogólnop./wojew. Adresaci: uczniowie szkół ponadgimn.
73 j.w. Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK maj -  2016r. Zasięg:ogólnop./wojew.  Adresaci: uczniowie szkół gimn. i ponadgimn.
74 j.w. XXIV Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK  - etap okręgowy Zasięg: okręgowy
Adresaci: uczniowie szkół ponadgimn.
75 ZS w Tułowicach, Stow. Azjatyckich Szt. i Sportów Walk! " K O U BU K A I " w Opolu IV Mistrzostwa Śląska Szkół Średnich
o Profilu Wojskowym
Zasięg: wojewódzki
Adresaci:
uczniowie szkół ponadgimn.
76 PP nr 25 w Opolu,UO, WORD, PZM, PMWSZ, K M Policji, Straż Miejska, PCK „Torba Kangura” V Olimpiada Wojewódzka Przedszkolaka 19.05.2015r. Zasięg: wojewódzki
Adresaci: przedszkola
77 Publiczna Szkota Podstawowa
nr 1 w Opolu
XVI Wojewódzki Konkurs Literacko-Plastyczny „Zwierzaki”  I poł. r. 2016 Zasięg: wojewódzki
Adresaci:
szk.podst.
78 Stowarzyszenie "Opolszczyzna Śpiewa" Koncert kolęd  "Razem kolędujmy” grudzień 2016r.  Zasięg: wojewódzki
Adresaci:
chóry szk.
79 j.w. Koncert pieśni patriotycznej-VI Listopadowe Święto Pieśni listopad 2016 Zasięg: wojewódzki
Adresaci:
chóry szk.
80 Op. Oddz. Polskiego Towarzystwa Fizycznego 49 Międzyszkolny Turniej Fizyczny
o Puchar OOPTF
I i II etap – 9.01.2016r. Finał 27.02.2016r
81 Publiczne Gimnazjum w Żelaznej XVI Wojewódzki Konkurs Młodych Talentów Poetyckich „Złote Pióro” 31.03.2016r.
82. Zespół Szkół w Kietrzu XVII Międzynarodowy Turniej Mikołajkowy w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt 3.12.2015r. Zasięg: międzynarodowy wojewódzki 
83 Publiczne Przedszkole nr 6
w Zdzieszowicach
X Przegląd Tańców Regionalnych 18.03.2016r. Zasięg: wojewódzki
Adresaci: przedszkola
84 ZS w Pietrowicach VIII Wojewódzki Konkurs Poezji i Pieśni św. JPII  "Syćka se Wom zycom" 6-7 maja 2016r. Zasięg: wojewódzki
Adresaci:
szk.podst.
85 Centrum Wystawienniczo – Kongresowe w Opolu
III edycja Targów Edukacyjnych EDU - Opole  Zasięg: wojewódzki
86 Zespół Szkół Technicznych
w Nysie
Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy
i Umiejętności Budowlanych
4-5 marca 2016r. Zasięg: wojewódzki
87 Okręgowy Komitet Organizacyjny w Opolu XLV Olimpiada Biologiczna 23 stycznia 2016r. Zasięg: ogólnopolski, etap wojewódzki
88 Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu XXII Opolska Edycja Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych" kwieciń - maj  2016r. Zasięg:  wojewódzki
89 Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych przy Filmotece Narodowej, Wydz. Teolog. UO II Konferencja „Edukacja filmowa
w szkole”
23 stycznia 2016r. Zasięg:  wojewódzki
90 Agora. Gazeta Wyborcza
w Opolu
„Polonez dla Maturzystów” 18.02.2016r. Zasięg:  wojewódzki
91 Zakład Psychologii Klinicznej
i Neuropsychologii, Instytut Psychologii UMCS w Lublinie
Komputerowy program opanowania umiejętności ortograficznych dzieci i młodzieży r. szk. 2015/2016 Zasięg: ogólnopolski
92
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN Akcja społeczno-edukacyjna Żonkile 19.04.2016r.
93
Posłanka do Parlamentu Europejskiego - Danuta Jazłowiecka Konkurs "Pokaż język: I know I can" 15.04.2016r.
94
Szkolny Związek Sportowy Opolskie  Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkol województwa opolskiego za rok szkolny 2015/2016 październik/listopad
 2016r.
 Zasięg: wojewódzki
95
Szkolny Związek Sportowy Opolskie Mistrzostwa Polski w szachach drużynowo szk. podst. gimn.
i ponadgimn. woj. opolskiego
maj 2016r.
Zasięg: wojewódzki 
96
Szkolny Związek Sportowy Opolskie  Konkurs plastyczny wojewódzki dla dzieci i młodzieży „Sport w wyobraźni ucznia" maj 2016 r.
Zasięg: wojewódzki 
97
Zespół Szkół w Dąbrowie XVII Wojew. Festiwal Artyst.
"Liść Dębu"- Dąbrowa 2016
6-7 maja 2016 r. Zasięg: wojewódzki 
98
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
w Łambinowicach-Opolu
 XXIV edycja Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej „Nie traćmy pamięci" 15.04.2016r. Zasięg: wojewódzki 
99
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
w Łambinowicach-Opolu
VIII edycja konkursu na projekt historyczny „Póki nie jest za późno"
Zasięg: wojewódzki 
100
Marszałek Województwa Opolskiego  XV. edycja konkursu „Wiedzy
o Samorządzie Terytorialnym”
12 maja 2016r.  Zasięg: wojewódzki
101
Stowarzyszenie PASSIONART Ogólnopolski Festiwal Piosenki Niezłomnej 2015/2016
Zasięg: ogólnopolski
102
Posłanka do Parlamentu Europejskiego-D. Jazłowiecka  oraz MBP w Opolu Konkurs pn. „Moja Europa”
Zasięg: wojewódzki
103
Zespół Szkół Rolniczych
w Prudniku
I Terenowe Zawody Sportowo-Sprawnościowe dla klas mundurowych 13-14.05.2016r. Zasięg: wojewódzki
104
Opolski Teatr Lalki i Aktora im.A.Smolki LATO w TEATRZE
27.06.-10.07.2016r.
Zasięg: wojewódzki
Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014